Főoldal

A könyvek kereséséhez használja a keresőmezőt!

Taneszközfejlesztés

Applikációs kártyacsomag

MEGRENDELEM

az általános iskola felső tagozatos történelem tantárgy tanításához
(a csomag 222 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

Ezúton ajánlom a tisztelt kollégák és érdeklődők szíves figyelmébe a Bernáth Miklós középiskolai történelemtanár és munkacsoportja által alkotott „Történelem applikációs kártya” elnevezésű csomagot.

A fóliázott, ízléses kivitelű, jól kézbe vehető, masszív lapocskák a magyarországi taneszközfejlesztés új útját jelentik, és alapvetően különböznek minden korábbi hasonló próbálkozástól. A kártyák első oldalán igényes, jó minőségű, mindig valamely eredeti anyagra épülő fotók láthatók, alatta kérdések, a hátoldalán pedig adatok, érdekességek találhatók.

Az általános iskolai tanulók számára készült, színvonalas összeállítás, amelynek testvércsomagjai más tárgyakból is készültek és készülnek, rendkívül széleskörű módszertani felhasználásra nyújt lehetőséget, ezeket külön a kártyacsomaghoz mellékelt, annak részét képező, „Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény” foglalja össze. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő játékos feldolgozásmód, az egyéni és csoportos munkára lehetőséget nyújtó alkalmazási változatok szignifikánsan bővítik az órát tartó pedagógus eszköztárát, oldják a tanulás egysíkúságát, változatosabbá, érdekesebbé teszik a tananyag elsajátítását. A kártyacsomag természetesen nemcsak tanórán, hanem szakkörökön, vetélkedőkön, tehetséggondozás, versenyfelkészítés alkalmával is eredményesen alkalmazható.

Kiemelendő, hogy ebben az életkorban különösen fontos a kreativitás fejlesztése, amelyre az új taneszköz szerkezete remek lehetőséget kínál. Az is külön említést érdemel, hogy a mai fiatalok vizuális kultúrán nőnek fel, így a képszerű megjelenítés segíti az általuk napi szinten használt információhordozókkal történő azonosulást, javítja a tantárgy iránti affinitást.

Mindezek alapján, mint közoktatásban is jártas, vezető egyetemi oktató melegen ajánlom a fenti taneszköz országos terjesztését.

Dr. habil. Bebesi György PhD
Kutatócsoportvezető egyetemi docens
Pécs, 2010. november 20.

Applikációs kártyacsomag

az általános iskola felső tagozatos természetismeret – biológia tantárgy tanításához
(a csomag 175 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

MEGRENDELEM

GM2011/03

Applikációs kártyacsomag

az általános iskola felső tagozatos magyar nyelvtan tantárgy tanításához
(a csomag 120 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

MEGRENDELEM

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1