A 20. sz?zad egyh?z- ?s t?rsadalomt?rt?net?nek metsz?spontjai

3,200 Ft

A P?csi Hittudom?nyi F?iskola Egyh?zt?rt?neti Int?zet?nek kutat?si programj?ban hangs?lyosan szerepel a D?l-Dun?nt?l ?jkori t?rt?net?re vonatkoz? forr?sok felt?r?sa ?s tudom?nyos feldolgoz?sa. Ez a tanulm?nyk?tet, amely a 20. sz?zadi forr?sok, azon bel?l is a p?sp?ki k?rlevelek kutat?si probl?m?it j?tja k?r?l, arr?l gy?z meg, hogy a modern magyar t?rt?nelem politikai v?ltoz?sainak t?rsadalmi hat?sai az egyh?zi ?letben is t?kr?z?dtek, s hogy az egyh?zi lev?lt?rakban tal?lhat? iratanyag t?rsadalomt?rt?neti relevanci?val is rendelkezik. Igaz, a paps?g szeml?letm?dja, ?rt?k?t?lete sok esetben k?l?nb?z?tt m?s csoportok?t?l, de ?ppen ez az elt?r? perspekt?va szolg?ltathat hasznos adal?kokat a t?rsadalmi folyamatok jobb meg?rt?s?hez.
Szerkesztette: B?nkuti G?bor – Varga Szabolcs – V?rtesi L?z?r

ISBN?9789638953605
Kiad?: P?csi Hittudom?nyi F?iskola
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 145×210 mm

Elfogyott