A bolognai folyamat K?z?p-Eur?p?ban

3,290 Ft

Hogyan is ?ll az ?n. bolognai folyamat K?z?p-Eur?p?ban? Esettanulm?nyok mutatj?k be a fels?oktat?si reformokat Magyarorsz?gon ?s szomsz?dain?l: Ausztri?ban, Horv?torsz?gban, Rom?ni?ban, Szerbi?ban, Szlov?ki?ban, Szlov?ni?ban ?s Ukrajn?ban. Az esettanulm?nyok legfontosabb tanuls?ga, hogy nem egy, hanem k?t fels?oktat?si reform zajlott le K?z?p-Eur?p?ban a rendszerv?ltoz?s ?ta. Az 1990-es ?vekben az ?n?ll? fels?oktat?si rendszerek kialak?t?s?ra t?rekedtek; a 2000-es ?vekben viszont az alig ?n?ll?sult rendszereknek hasonulniuk kellene az Eur?pai Fels?oktat?si T?rs?ghez.
A k?tet szerz?i nem egyszer?en megism?tlik a hivatalos jelent?seket, hanem t?rsadalomkutat?si k?rd?sk?nt k?zel?tenek a k?z?p-eur?pai fels?oktat?si reformokhoz. A t?rsadalomkutat?k sz?m?ra ugyanis nem maga a bolognai folyamat a vizsg?land? probl?ma, hanem azok, akik a folyamatot ir?ny?tj?k. ?gy k?zel?tve a bolognai folyamat csup?n narrat?va, m?gpedig azoknak a nemzetk?zi ?rny?kszervezeteknek a narrat?v?ja, amelyek az Eur?pai Uni? ?s a r?szt vev? fels?oktat?si korm?nyzatok k?z?tt k?zvet?tenek.
A fels?oktat?s reformja ? akkredit?ci?, min?s?gbiztos?t?s, hallgat?i ?s oktat?i mobilit?s, kredit?tviteli rendszerek, ?rt?kel?si keretrendszerek, a nemr?g keletkezett fels?fok? int?zm?nyek eg?sz h?l?zata ? K?z?p_Eur?p?ban csup?n r?sze egy ?tfog?bb folyamatnak: a rendszerv?ltoz?snak. Ezek a kutat?sok hozz?j?rulnak ahhoz, hogy egyszer ?tfog? k?pet tudjunk kialak?tani r?gi?nk ?s nemzed?k?nk meghat?roz? tapasztalat?r?l: az 1988-94 k?z?tt lezajlott fordulatr?l, amelynek sor?n K?z?p-Eur?p?nak v?gre siker?lt kil?pni a vasf?gg?ny m?g?l, ?s egy r?vid ?vtizedre megpr?b?lkozni saj?t identit?s?nak a kialak?t?s?val.

Le?r?s

Kozma Tam?s ? R?bay Magdolna (szerk.)

ISBN 9639609891
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 368 oldal oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

El?sz?7
Megk?zel?t?sek
A bolognai folyamat, mint kutat?si probl?ma10
A bolognai folyamat vizsg?lata menet k?zben28
Orsz?gok
Bologna Hungaricum48
A bologna – folyamat recepci?ja Magyarorsz?gon68
A bologna folyamat Horv?torsz?gban86
A bologna folyamat Szerbi?ban az ?jvid?ki Egyetem p?ld?j?n107
A bolognai folyamat Szlov?ni?ban129
A bolognai folyamat Rom?ni?ban145
A bolognai folyamat a rom?niai magyar pedag?gusk?pz?sben166
A bolognai folyamat Ukrajn?ban179
A szlov?kiai ?s a szlov?kiai magyar fels?oktat?s a bolognai folyamat t?kr?ben204
Az osztr?k fels?oktat?s nemzetk?ziesed?se237
K?z?p-eur?pai tendenci?k
A felvil?gosod?st?l a bolognai folyamatig268
Politikai rendszerv?ltoz?s ?s fels?oktat?si reform287
Dokumentumok
?jraolvasva316
Magna Charta Universitatum 1988318
Sorbonne – i k?z?s nyilatkozat 1998320
Bolognai nyilatkozat 1999323
Pr?gai k?zlem?ny 2001326
Berlini k?zlem?ny 2003332
Bergeni k?zlem?ny 2005341
Londoni k?zlem?ny 2007347
A k?tet szerz?i356
The Bologna process in Central Europe (summary)360

Készleten