A D?l-Dun?nt?l h?mes templomai

4,500 Ft

A t?ma els? teljes k?r? feldolgoz?sa, amely a jelenlegi D?l-Dun?nt?l mellett kiterjed a Horv?torsz?ghoz tartoz? dr?vasz?gi ?s szlav?niai magyar telep?l?sekre is. A k?nyv gerince a r?gi? eddig megismert 70 tarka mint?kkal kifestett templom?nak t?rt?neti, m?v?szett?rt?neti ?s k?pi bemutat?sa. ?ttekint?s a festett templomok t?rt?net?r?l, az ornamentika stil?ris v?ltoz?sair?l, hazai ?s eur?pai kapcsolatrendszer?kr?l, az egyes templomok ?p?t?st?rt?net?r?l, h?mes elemeik ?sszehasonl?t? vizsg?lat?r?l, ?llapotukr?l (teljes, t?red?k, ?tfestett, m?zeumba ker?lt, megsemmis?lt), a h?res asztalosok, templomfest?k munk?ss?g?r?l. N?vumnak sz?m?t? gy?jtem?ny a templomok d?sz?t? elemeit alfabetikus sorrendben le?r?, azokat defini?l?, tulajdons?gaikat, t?rt?neti ?sszef?gg?seiket bemutat?, fot?kon ?br?zol?, 400 db-t tartalmaz? mot?vumt?r. Bibliogr?fia, r?vid?t?sek, r?gi m?rt?kegys?gek jegyz?ke, angol nyelv? rez?m?.

Készleten