A dualizmus kori P?cs t?rt?net?b?l. V?rosgazd?lkod?s – t?rsas?gi ?let – szeg?nypolitika

3,500 Ft

Pilkhoffer M?nika – Kaposi Zolt?n (szerk.)
P?csi Mozaik 7.

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………
ISBN 978-963-467-002-5
Terjedelem: 354 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?s: karton?lt

Ismertet?
…………………………………………………………………………
Az elm?lt ?vekben, ?vtizedekben a v?ros t?rt?net?nek vonatkoz?s?ban a forr?sadotts?goknak ?s a korszakkal foglalkoz? kutat?k nagy sz?m?nak, az elv?gzett kutat?munka eredm?nyeinek k?sz?nhet?en P?cs polg?rosod?s?ra vonatkoz?an halmoz?dott fel a legt?bb ismeret. Ennek ellen?re olykor megd?bbent?en keveset tudunk P?cs korabeli t?rt?net?nek bizonyos aspektusair?l, m?g egy olyan j?l feldolgozott korszak eset?ben is, mint amilyen az Osztr?k?Magyar Monarchia id?szaka. Ezeknek a feh?r foltoknak az elt?ntet?s?hez szeretne hozz?j?rulni ez a k?tet, amelyben h?rom nagyobb l?legzetv?tel? tanulm?ny szerepel. Nagy Imre G?bor, a Magyar Nemzeti Lev?lt?r Baranya Megyei Lev?lt?r?nak f?lev?lt?rosa a v?ros gazd?lkod?s?t mutatja be, a t?le megszokott precizit?ssal ?s alaposs?ggal. Ezt M?rfi Attila, nyugalmazott f?lev?lt?ros ?r?sa k?veti, amely a m?vel?d?s, a sz?rakoz?s ?s a t?rsas?gi ?let f?bb helysz?neit ?s jellemz?it t?rja fel ebb?l az id?szakb?l. V?g?l M?sz?ros Bal?zs t?rt?n?sz tanulm?nya z?rja a sort, aki a szoci?lis gondoskod?s t?m?j?t alaposan k?r?lj?rva azt taglalja ?r?s?ban, mi?rt ?s hogyan (nem) lett a szeg?nypolitik?b?l szoci?lpolitika a sz?zadfordul?n P?csett.
A dualizmus kori P?cs gazdas?g?nak, kultur?lis ?let?nek ?s szeg?ny?gy?nek r?szk?rd?seivel foglalkoz? tanulm?nyok azon alapkutat?soknak a r?sz?t k?pezik, amelyeknek az elv?gz?se a P?cs nagymonogr?fia ?jabb k?teteinek el?k?sz?t?s?hez n?lk?l?zhetetlenek.

Készleten