A ferences lelkis?g hat?sa az ?jkori K?z?p-Eur?pa t?rt?net?re ?s kult?r?j?ra I-II.

4,200 Ft

Magyarorsz?g ?s K?z?p-Eur?pa t?rt?net?nek, m?vel?d?s?nek hiteles, a teljess?g ig?ny?vel k?sz?tett felt?rk?pez?se ?s bemutat?sa nem t?rt?nhet meg a szerzetesrendek ?ltal sug?rzott, ?s a t?rt?nelem viharaiban annyiszor megval?s?tott, er?t, v?delmet, ?rt?ket ny?jt? Krisztusi lelkis?g n?lk?l. Assisi Szent Ferenc fiai a magyar ?s a k?z?p-eur?pai t?rt?nelemben ?s kult?r?ban oroszl?nr?szt v?llaltak e t?ren. A ferences rend Magyarorsz?g legn?pesebb ?s kultur?lis hagyom?nyaiban legbegy?kerezettebb rendje, mely a XIII. sz?zadt?l v?gig kontinuus szerzetesk?z?ss?gk?nt m?k?dik. A koronk?nt megjelen? szellemi hat?sokra ?s kih?v?sokra reag?lva jelent?s m?vel?d?si, t?rsadalomszervez?si, identit?sform?l? szereppel b?rt az ?jkorban is. A P?zm?ny P?ter Katolikus Egyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar ?j- ?s Leg?jabbkori T?rt?neti Tansz?ke (Piliscsaba) 2002. okt?ber 14-16-a k?z?tt rendezett nemzetk?zi konferenci?t Assisi Szent Ferenc rendj?r?l ?A ferences lelkis?g hat?sa az ?jkori K?z?p-Eur?pa t?rt?net?re ?s kult?r?j?ra? c?mmel. Szimp?ziumunk jelent?s?g?t n?velte, hogy Magyarorsz?gon 1926 ?ta nem rendeztek tudom?nyos tan?cskoz?st a ferences rendr?l. A konferencia t?mab?s?g?t emellett annak is k?sz?nhette, hogy 1990-ben ?jra megny?lhattak a rendi lev?lt?rak ?s k?nyvt?rak. Ennek k?vetkezt?ben a konferenci?t megel?z? 12 esztend? kutat?si-gy?jt?si eredm?nyei, tapasztalatai, ?sszegz?sei, gyakran vit?s k?rd?sei is ter?t?kre ker?ltek Piliscsab?n. A ferences szellemis?gnek a magyar ?s a k?rnyez? n?pek hit?re, vall?sgyakorlat?ra, m?velts?g?re tett felm?rhetetlen hat?sa miatt nemcsak a szigor?an vett rend- t?rt?net, valamint az egyes kolostorok ?s misszi?ik esem?nyei ker?ltek sz?ba, hanem a ferences irodalom (iskoladr?ma, n?p?nek, pr?dik?ci?), m?v?szett?rt?net, vall?si n?prajz, k?nyv?szet, k?nyvt?r-, lev?lt?r-, iskola- ?s zenet?rt?net is nagy hangs?llyal szerepelt a tan?cskoz?son.
?ze S?ndor, Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.)
A ferences lelkis?g hat?sa az ?jkori K?z?p-Eur?pa t?rt?net?re ?s kult?r?j?ra I-II.

Kiad?: METEM
ISBN 9789639206016
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 1086 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Elfogyott