A holokauszt t?m?ja az irodalomban

1,950 Ft

Kisantal Tam?s, Mekis D. J?nos (szerk.)

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Megjelen?s: 2018
ISBN 9789634670209
M?ret: B/5, 117×200 mm
Terjedelem: 158 oldal
K?t?s: karon?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A t?rt?nelmi trauma nem m?lik el az els? nemzed?kkel. Eml?kezete tov?bbhagyom?nyoz?dik: a k?vetkez? gener?ci?, majd az azut?ni is r?szes?l bel?le. A pszichol?giai ?rtelemben vett elabor?ci?, a trauma feldolgoz?sa a t?rsadalomban ?s a kult?r?ban folytat?lagos. Az ?br?zol?seszt?tika alapprobl?m?ja egyfajta f?mot?vumk?nt h?z?dik v?gig ?ssze?ll?t?sunkon. Az elemzett m?vek k?l?nb?z? po?tikai ir?nyokhoz sorolhat?k, ugyanakkor term?szetes, hogy intertextu?lisan ?sszekapcsol?dnak. A sz?vegek k?re sajn?latosan sz?k, b?r sajnos t?bb, fontos ?r?ssal ?gy sem tudtunk foglalkozni. S nyilv?nval?an az is pontos?tand?, mi is sz?m?t holokauszt irodalomnak. Holokauszt ?s irodalom viszony?r?l sz?lva megker?lhetetlen probl?mak?nt ?ll el?nk a kontextus k?rd?sk?re. Kik?sz?b?lhetetlen t?nyez?, hiszen a dokument?ci?s k?rnyezet, az el?ismeretek, a biogr?fiai adatok stb. alapvet?en befoly?solj?k az egyes sz?vegek ?rtelmez?s?t. A hiteless?g k?rd?s?t adott esetben nyilv?nval?an el tudj?k d?nteni a kompetensnek ?t?lt olvas?k, ?t?szek. De milyen k?vetkezm?nnyel is j?r ez? Vajon mindig m?s olvasatokra kell-e hagyatkoznia annak, aki mag?t egyszer?en befogad?nak tartja? Aligha. Az ?lm?ny szint? tapasztalat nem “h?r?that? ?t” semmilyen m?s szem?lyre vagy int?zm?nyre. Magunknak kell f?ldolgoznunk a traum?t, amid?n magunk?nak tudjuk azt. E helyzet nyilv?nval?an a tan?t?sban is ?rv?nyes. A di?kok maguk is hozz?f?rnek az eszt?tikai ?lm?nyb?l t?pl?lkoz? tapasztalatokhoz. A tan?r feladata ennek a folyamatnak a seg?t?se, az esetleges t?ves el?ismeretek eloszlat?s?val, ?s a dokumentumok ?s m?alkot?sok egy?ttes f?ldolgoz?s?val. ?ssze?ll?t?sunk ehhez a munk?hoz k?v?n seg?ts?get ny?jtani.

Készleten