A Magyar Kir?lyi Erzs?bet Tudom?nyegyetem Orvostudom?nyi Kar tan?cs?l?si jegyz?k?nyveinek napirendi pontjai 1926-1951

4,500 Ft

A 2003-ban l?trehozott ?s 2005-t?l szaklev?lt?rk?nt m?k?d? PTE Egyetemi Lev?lt?r els? ?n?ll? k?tet?t tartja kez?ben az ?rdekl?d? olvas?. R?gi terv?nk v?lt val?ra a k?nyvsorozat elind?t?s?val, melyben a kutat?st seg?t? forr?sfelt?r? munk?k mellett konferenciak?tetek ?s tal?n majd monogr?fi?k is megjelennek. Az els? k?tet az Erzs?bet Tudom?nyegyetem orvoskar?t mutatja be a kari ?l?sek napirendi pontjainak kigy?jt?s?vel. A p?csi elhelyez?s n?ha neh?zkes, sokszor vit?kkal tark?tott esem?nyei ?pp?gy olvashat?k mint a kar ?s a klinik?k szervezet?nek ?s szem?lyzet?nek v?ltoz?sai, a medik?k ?s medikusok tanulm?nyi el?menetele vagy a tudom?nyos ?let eredm?nyei. A k?tet megjelen?s?t a m?ltj?t b?szk?n megbecs?l?, jogut?dk?nt m?k?d? mai ?ltal?nos Orvostudom?nyi Kar nagyvonal? t?mogat?sa tette lehet?v?. A feldolgoz?s, a bevezet? ?s a mutat?k Kov?cs Adrienn lev?lt?rosunk pontos ?s szorgalmas munk?j?nak eredm?nyei. Zsidi Vilmos, a Corvinus Egyetem Lev?lt?r?nak vezet?j?nek gondos lek-tori munk?ja tov?bb emelte a k?tet szakmai sz?nvonal?t. A technikai szerkeszt?st Ac?l R?bert, a korrekt?ra jav?t?s?nak munk?it Poly?k Petra kolleg?ink v?gezt?k. Ez?ton is k?sz?n?m munk?jukat! Rem?nyeink szerint a k?tet kedvet ad a lev?lt?ri forr?sok tov?bbi felt?r?s?ra nemcsak a hivat?sos t?rt?n?szek, de a szakm?juk m?ltj?t kutat? szakemberek, hallgat?k sz?m?ra is. A t?rt?neti vizsg?l?d?shoz j? alkalmat adhat az 1912-es alap?t?s centen?rium?nak j?v? ?vi meg?nnepl?se is.

Le?r?s

Kov?cs Adrienn (?ssze?ll?t?)
A Magyar Kir?lyi Erzs?bet Tudom?nyegyetem Orvostudom?nyi Kar tan?cs?l?si jegyz?k?nyveinek napirendi pontjai 1926-1951

PTE Egyetemi Lev?lt?r kiadv?nyai 1.

ISBN 9789636424480
Kiad?: PTE Egyetemi Lev?lt?r
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 446 oldal
M?ret: 210×297 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten