A magyar sz?nh?ztudom?ny kort?rs ir?nyai

2,200 Ft

Szerkesztette: Balassa Zs?fia, P. M?ller P?ter, Rosner Krisztina

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5181 80 1
Kiad?: Kronosz Kiad?
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 160 o.
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet a 25 ?ves a sz?nh?zi k?pz?s a P?csi Tudom?nyegyetemen: A magyar sz?nh?ztudom?ny kort?rs ir?nyai c?mmel 2012. m?rcius 23?24-?n P?csett megrendezett konferenci?n elhangzott el?ad?sok v?logatott, szerkesztett v?ltozatait tartalmazz?k. A konferenci?n a kort?rs sz?nh?ztudom?ny magyar k?pvisel?i tekintett?k ?t a szakter?let id?szer? k?rd?seit. Az el?ad?k egyik r?sze a hazai sz?nh?ztudom?ny meghat?roz? kutat?inak k?r?b?l ker?lt ki, az el?ad?k m?sik csoportj?t pedig a sz?nh?ztudom?nnyal foglalkoz? doktori iskolai hallgat?k adt?k.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?7
A sz?nh?z t?rsadalmi vet?letei?9
Ist?kn? V?mos Korn?lia: A sz?k?sdr?m?k. Euripid?sz ?j trag?diastrukt?r?ja11
P. M?ller P?ter: Sz?nh?z ?s h?bor?19
Neichl N?ra: V?gj?t?k. Kleinkunst a hal?lt?borokban ?s a munkaszolg?latos l?gerekben29
Benczur Katalin: A sz?n?szel?k?pz?s szakt?rgyi rendszer?nek kialakul?sa Szentesen37
Te?tr?lis t?rfoglal?s43
Rosner Krisztina: ?L?gy a f?nyben? ? sz?nre vitt ?llatok45
Balassa Zs?fia: Monodr?m?k k?zelr?l. A mondr?ma mint antiut?pia54
Imre Zolt?n: ?A magyar sz?nh?zr?l ?s elm?let?r?l? ? 201267
Deres Korn?lia: A tudat j?t?kai: ?jra?r?s a k?osz fel?l. ?szlel?si saj?toss?gok Bod? Viktor rendez?seiben77
T?th Vikt?ria: Az avantg?rdon innen ?s t?l85
Philther projekt93
Fenyves M?rk ? Vincze Gabriella: Modern t?nc a modern balettben: Eck Imre Az iszonyat ballad?ja c?m? koreogr?fi?j?nak mozdulatm?v?szeti p?rhuzamai, 1961. (P?csi Balett)95
Schuller Gabriella: Agy-baj. B?dy G?bor: Hamlet, 1981. (Gy?ri Kisfaludy Sz?nh?z)102
Kiss Gabriella: Operettr?zsasz?n ?s kaposv?rsz?rke. ?cs J?nos: Munk?soperett, 1985. (Kaposv?ri Csiky Gergely Sz?nh?z)111
J?kfalvi Magdolna: A szabads?g orat?riuma. Jeles Andr?s: A mosoly birodalma, 1986. (Monteverdi Birk?z?k?r)118
Niklosz Krisztina: Eszenyi Enik?: Heilbronni Katica avagy a t?zpr?ba, 1994. (V?gsz?nh?z ? S?tor)123
Pereszl?nyi Erika: Hudi L?szl?: Trag?dia-jegyzetek, 1999. (Mozg? H?z T?rsul?s)131
K?lm?n M?ria: Kovalik Bal?zs: Borisz Godunov, 2002. (Mad?ch Kamarasz?nh?z)136
K?kesi Kun ?rp?d: Egy operarendez?s politikuss?ga. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004. (Erkel Sz?nh?z)144
Tim?r Andr?s: Zs?t?r S?ndor: B?nk b?n, 2007. (Kr?tak?r Sz?nh?z)

Készleten