A P?csi Egyh?zmegye ezer ?ve 1009-2009

2,500 Ft

P?cs azon kev?s magyarorsz?gi egyh?zmegy?k k?z? tartozik, amelynek alap?t?si d?tuma r?nk maradt, ?gy pontosan tudjuk, hogy a kir?lyi akarat mikor nyert szentes?t?st a Szentsz?k r?sz?r?l. Megalap?t?sakor a Dun?nt?l d?li r?sz?n a kereszt?nys?g m?r sok ?vsz?zados m?ltra tekintett vissza. Amikor az ezer ?vvel ezel?tti alap?t?sra eml?kez?nk, ?s v?gigk?s?rj?k a k?nyv seg?ts?g?vel az egyh?zmegye t?rt?net?t, p?rhuzamosan magyar n?p?nk t?rt?nelm?nek ?vsz?zadai elevenednek meg el?tt?nk. Az ?llamalap?t?s, az ?rp?d-h?zi kir?lyok kora, benne a tat?rj?r?s, a magyar k?z?pkor vir?gz? ?vsz?zadai, a t?r?k puszt?t?s, majd az azt k?vet? ?jj??p?t?s korszaka, a 19. sz?zad, a reformkor, a szabads?gharc ?s a kiegyez?s id?szaka, s a 20. sz?zad a vil?gh?bor?ival, kommunista diktat?r?j?val eg?szen a jelen korunkig. A megjelent munka egy olyan ?rt t?lt ki, mely ebben a form?tumban eddig nem volt bet?ltve egyetlen egyh?zmegy?ben sem.
Le?r?sSzerkesztette: S?megi J?zsef

ISBN?9789638584151
Kiad?: F?ny Kft. (P?csi Egyh?zmegye)
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 260 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d:?karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

El?sz?9
Kereszt?nys?g a D?l-Dun?nt?lon a honfoglal?s el?tt (Kikindai Andr?s)11
Az egyhh?zmegye alap?t?sa (Fedeles Tam?s)19
P?cs szent ?let? p?sp?ke (S?megi J?zsef)26
?rp?d-h?zi uralkod?k kora (S?megi J?zsef)33
Anjou kir?lyok kora (Fedeles Tam?s)41
Zsigmond tr?nra l?p?s?t?l a moh?csi v?szig (Fedeles Tam?s)49
K?z?pkori egyh?zi t?rsadalom ?s gazd?lkod?s (Fedeles Tam?s)58
Vall?si ?let a k?z?pkori P?csi Egyh?zmegy?ben (S?megi J?zsef)66
A t?r?k h?dolts?g kora (S?megi J?zsef)76
A t?r?k ut?ni ?jj??p?t?s ?vtizedei (Horv?th Istv?n)87
Egyh?zi gazd?lkod?s a 18. sz?zadban (Horv?th Istv?n)98
Vall?si ?let a barokk korban (Horv?th Istv?n?Kikindai Andr?s?S?megi J?zsef)106
Az egyh?zmegye M?ria Ter?zia uralkod?sa idej?n (Horv?th Istv?n)115
A felvil?gosod?s a liberalizmus kora (Horv?th Istv?n-Kikindai Andr?s)128
A reformkor ?s a szabads?gharc id?szaka (Horv?th Istv?n)141
Az ?nk?nyuralom ?s a dualizmus kora (Horv?th Istv?n-Kikindai Andr?s)153
A millenniumt?l a szerb megsz?ll?s v?g?ig (Tengely Adrienn-Kov?cs Zolt?n)164
A katolikus egyes?letek 1845 ?s 1950 k?z?tt (Tengely Adrienn)178
A k?t vil?gh?bor? k?z?tt (Horv?th Istv?n)185
A kommunista diktat?ra ?vei (B?nkuti G?bor?Horv?th Istv?n)195
A K?d?r-korszak (B?nkuti G?bor)203
A kommunizmus buk?sa ut?n (Fazekas Orsolya?S?megi J?zsef)211
Idegen szavak magyar?zata222
A p?csi egyh?zmegye t?rt?net?nek v?logatott bibliogr?fia229
Szem?lyn?v- ?s helys?gmutat?247

Készleten