A t?rt?netek tudom?nya – Bevezet?s a narrat?v pszichol?gi?ba – Pszichol?giai horizont 3.

2,890 Ft

Ez a k?nyv sok?ves kutat?munka ?sszegz? ?llom?sa. Term?szetesen maradtak megv?laszolatlan k?rd?sek is, hiszen a munka olyan id?szakban zajlott ?s zajlik, amikor a hum?n tudom?nyokban a narrat?vum fogalma szorosan ?sszekapcsol?dik a posztmodern gondolkod?ssal, a jelent?sk?pz?s ?s jelent?s?rtelmez?s hermeneutikai m?dszereivel. M?s oldalr?l, a term?szettudom?nyos pszichol?gi?ban a jelent?s meglehet?sen redukt?v, atomisztikus felfog?sa ?rv?nyes?l, s az elbesz?l?s vagy t?rt?net legfeljebb mint kognit?v reprezent?ci?s forma ker?l ter?t?kre. Magam a k?nyvben a narrat?v pszichol?gia olyan elm?leti keret?nek ?s m?dszertan?nak felv?zol?s?ra teszek k?s?rletet, amely r?v?n lehet?v? v?lik a pszichol?giai jelent?sk?pz?s empirikus vizsg?lata. Olyan komplex jelens?gek ?jszer? megk?zel?t?se, mint a szem?lyis?g, a szem?lyes identit?s vagy a t?rsadalmi azonoss?gtudat.

Készleten