A v?ros l?thatatlan mint?zata

2,690 Ft

Egy v?ros – a baranyai megyesz?khely – kev?sb? l?that?, vagy egyenesen “l?thatatlan”, absztrakt, de a v?ros ?nk?p?t, eml?kezet?t, a “p?csis?get” meghat?roz? helyek felkutat?s?ra v?llalkozik a k?tet t?z tanulm?nya. A szerkeszt?k ?ltal jegyzett bevezet?b?l kider?l, hogy a n?gy tematikus fejezetbe (?r?s, K?p, Ut?pia, Nyom) szerkesztett, a Pierre Nora nev?vel f?mjelzett “eml?kezet helyei” kutat?si paradigma (ld. Eml?kezet ?s t?rt?nelem k?z?tt; 201002069) nyomdokain halad? ?r?sok a v?rost nem puszt?n fizikai val?j?ban, hanem megannyi t?rt?net, kultur?lis jelent?s egym?sra rakod? r?tegeik?nt ?rtelmezik. H?rom alkot? – Ker?nyi K?roly, Rubin Szil?rd ?s Csorba Gy?z? – P?cshez val? viszony?nak elemz?se ut?n a v?ros ?s a filmes kult?ra kapcsolata ker?l vizsg?latra a p?csi J?t?kfilmszemle l?trej?tt?n ?s v?ros K?d?r-korszakbeli vizu?lis ?nreprezent?ci?j?n kereszt?l. A v?rosi t?r elk?pzelt ?s megval?sult ut?pi?i a t?rgyai a V. M?jerszky R?bert futurisztikus “Nagyp?cs” l?tom?s?t, ?s a p?csi “magash?z” t?rt?net?t feldolgoz? ?r?soknak. A z?r?r?sz tanulm?nyaib?l pedig az der?l ki, hogy az alkalmazott m?v?szet t?ralkot?si form?i (botanikus kert, k?zt?ri szobor, h?bor?s eml?km?) hogyan hagynak nyomot a v?ros eml?kezet?ben. Az antropol?gia ?s t?rt?nelem hat?rmezsgy?it bej?r? – irodalomjegyz?kekkel z?rul? – esettanulm?nyok k?zvetett ?s k?zvetlen m?don izgalmas dial?gusban ?llnak P?cs leg?jabb potenci?lis eml?kezet hely?vel a 2010-es Eur?pa Kultur?lis F?v?rosa programmal.

Le?r?s

P?cs v?rosa mint az eml?kezet helye

Havasr?ti J?zsef, K. Horv?th Zsolt ?s Szij?rt? Zsolt (szerk.)

ISBN 978-963-693-210-7
Kiad?: Gondolat Kiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 241 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

 

 

Havasr?ti j?zsef – K. Horv?th Zsolt: A v?ros l?thatatlan mint?zata – P?cs v?rosa mint az eml?kezet helye9
I. ?r?s
Havasr?ti J?zsef: A “T?j” ?s a “Szellem” – Ker?nyi K?roly ?s P?cs (1934-1940)19
Keresztesi J?zsef: Az elherd?lt ?r?kk?val?s?g – P?cs ?s a Dun?nt?l-mitol?gia Rubin Szil?rd m?veiben51
Rauscher Edina: Csorba Gy?z? alakja P?cs kultur?lis eml?kezet?ben69
II. K?p
Labancz Eszter Szid?nia: A Mgyar J?t?kfilmszemle – Fesztiv?l, kult?rpolitika, professzionaliz?ci?: P?cs, 1965 – 1969101
Szij?rt? Zsolt: Filmre ?rt v?rosk?pek: a K?d?r-korszakbeli P?cs vizu?lis t?rt?nelme123
III.Ut?pia
Anghy Andr?s: “Nagyp?cs”, vil?gv?ros – V. M?jerszky R?bert k?peir?l145
K. Horv?th Zsolt: A f?gg?leges falu – Politikai technol?gia ?s k?z?ss?gk?pz?d?s a p?csi Magash?zban, 1977 – 1989155
IV. Nyom
Farkas Krisztina: A Pint?r-kert, a tettye ?s a v?roslak?k: egy p?csi mag?nkert a huszadik sz?zad els? ?vtizedeiben189
Viczi?n Zs?fia: Sem eml?k, sem var?zslat – A p?csi Szigeti v?rosr?sz ?s K?gy?s S?ndor K?vir?g – szobra209
N?meth Bogl?rka: Harcol? eml?kezetek – A p?csi II. vil?gh?bor?s ?ldozatok ?s h?s?k eml?k?re emelt obeliszk225

Készleten