A V?lgys?g huszadik sz?zada

1,440 Ft

ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERT IM V?LGYS?G/TWENTIETH CENTURY OF V?LGYS?G – STRUKT?R?K ?S KONFLIKTUSOK – III. V?LGYS?GI KONFERENCIA/STRUKTUREN UND KONFLIKTE – III. V?LGYS?GER KONFERENZ/STRUCTURES AND CONFLICTS – III. CONFERENCE OF V?LGYS?G

SZERZ?
Dr. T?th J?zsef
Dr. Szil?gyi Mih?ly
Gyenizse P?ter
Dr. D?v?nyi Zolt?n
Dr. Schweitzer Ferenc
Vass Erika
Dr. Szab? G?za
Dr. Lehmann Antal
Sonkoly K?roly
Aradi G?bor
Dr. Kolta L?szl?
Csek? Ern?
Eppel J?nos
Dr. L?szl? P?ter
Kov?cs Bernadett
Dr. Vadas Ferenc
Patton G?bor
Dr. Bal?zs-Kov?cs S?ndor
Dr. Tilkovszky Lor?nt
Steib Gy?rgy
Szeny?ri Zolt?n
Vilimin? Dr. K?poln?s M?ria
SZERKESZT?
Szita L?szl?
Sz?ts Zolt?n
LEKTOR
Tr?cs?nyi Andr?s
Ga?l Zsuzsanna
Kiad?:Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?l-Dun?nt?li Csoportja-MTA P?csi Akad?miai Bizotts?ga V?ros- ?s Helyt?rt?neti Munkabizotts?ga-V?lgys?gi M?zeum
Kiad?s helye:Bonyh?d
Kiad?s ?ve:
K?t?s t?pusa:Ragasztott pap?rk?t?s
Oldalsz?m:250?oldal
Sorozatc?m:
K?tetsz?m:
Nyelv:Magyar??Angol??N?met
M?ret:24 cm x 16 cm
ISBN:963-007-539-3
Megjegyz?s:Fekete-feh?r fot?kkal, illusztr?ci?kkal.

TARTALOM

 

 

 

Dr. T?th J?zsef: R?gi?k ?s kist?rs?gek11
T?rsadalom-gazdas?g-politika
Dr. Kolta L?szl?: A k?zigazgat?s v?ltoz?sai Bonyh?don (18-20. sz?zad)15
Sonkoly K?roly: Ermel-Vojnits Erzs?bet bonyh?di mauz?leuma, Aigner S?ndor ?p?t?sz m?ve21
Vilimin? Dr. K?poln?s M?ria: A bonyh?di kazein-gy?r45
Patton G?bor: Innov?ci? ?s kispolg?ri l?t: Patton J?nos mez?gazdas?gi technika szabadalmai ?s asztalos ?zeme M?z?n51
Dr. L?szl? P?ter: Eszm?k, ideol?gi?k ?tk?z?se ?s adapt?l?sa Bonyh?d t?rs?g?ben a m?sodik vil?gh?bor? ut?n61
Steib Gy?rgy: Magyar t?rt?net – Portr?v?zlat Kov?ts Tiborr?l69
A V?lgys?g nemzetis?geinek t?rt?net?b?l
Eppel J?nos: Egy n?met csal?d t?rt?nete a leteleped?st?l a kitelep?t?sig. 1750-194877
Dr. Tilkovszky Lor?nt: Gratz Guszt?v bonyh?di k?pvisel?s?ge 1926-1935.85
Aradi G?bor: Az opt?l?s Tolna megyei (v?lgys?gi) vonatkoz?sai93
Leslie Blau/Blau L?szl?: A bonyh?di zsid?s?g pusztul?sa 1944-ben103
Csek? Ern?: Az 1947-es v?laszt?sok v?lgys?gi jellemz?i111
Szeny?ri Zolt?n: A tolnai n?mets?g t?rsadalmi-gazdas?gi helyzete az ezredfordul?n k?rd??ves felm?r?s alapj?n119
A v?lgys?gi etnikumok kult?r?j?hoz
Dr. Szil?gyi Mih?ly: A gr?b?ci szerzetesk?z?ss?g, mint t?rsadalomform?l? t?nyez?127
Dr. Bal?zs-Kov?cs S?ndor: Etnikumok ?s a t?rgyalkot? n?pm?v?szet a V?lgys?gben 1945 ut?n – N?pm?v?szett?l a n?pi iparm?v?szetig135
Sz?ts Zolt?n: A bukovinai sz?kelyek migr?ci?j?nak k?rd??ves vizsg?lata143
Dr. Vadas Ferenc: A bukovinai sz?kelyek ?ltal haszn?lt v?lgys?gi helynevek151
Vass Erika: T?r- ?s id? haszn?lat a cik?i b?cs?n 2000-ben159
T?j ?s t?rsadalom
Dr. Lehmann Antal: A V?lgys?g k?rnyezeti ?llapot?nak v?ltoz?sai 1865 ?s 1984 k?z?tt169
Dr. D?v?nyi Zolt?n – Dr. Schweitzer Ferenc – Dr. Tinner Tibor: A kis- ?s k?zepes radioaktivit?s? hullad?kok elhelyez?s?nek t?rsadalom-f?ldrajzi probl?m?i181
Dr. Ormai P?ter: Az ?veghuta t?rs?g?ben foly? kutat?sok jelenlegi helyzete ?s eredm?nyei193
Kov?cs Bernadett: K?rnyezeti elemek min?s?ge a V?lgys?gben201
Gyenizse P?ter: Term?szetf?ldrajzi k?rnyezet szerepe a V?lgys?g telep?l?seinek kialakul?s?ban ?s fejl?d?s?ben209
Arndtn? L?rinci Ren?ta: F?ldhaszn?lat-tervez?s, t?jelemz?s a V?lgys?g ?s a Szeksz?rdi-dombs?g ?lel?s?ben fekv? “Istv?n-major k?lter?let?n”217
Dr. Szab? G?za – Keser? T?nde: A tolnai bor?t tov?bbfejleszt?s?nek lehet?s?gei231
Ut?sz?
A k?tet szerz?i

 

Készleten