Aknai Tam?s: Polyphemos Bajkonurban. A szobr?sz Fusz Gy?rgy

6,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5339 74 5
Megjelen?s: 2014
Terjedelem: 320 oldal
M?ret: B/4, 215×285 mm

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Mi?rt szentel?nk k?nyvet Fusz Gy?rgy szobr?szati tev?kenys?g?nek bemutat?s?ra? Mert ha nem is besz?lhet?nk rejtetts?gben alakul? ?s ismeretlens?gben rejt?zk?d? ?letm?r?l, az alkot? m?k?d?si ter?lete ?s egyetemi oktat?k?nt v?gzett tev?kenys?ge valamelyest elfedik azt a szakadatlanul alakul? plasztikai vil?got, aminek aktualit?sa ?s szellemi-fizikai kapcsol?d?sai sem t?rulhatnak fel teljes vil?goss?ggal az ?rdekl?d?k el?tt. Egy k?nyv a m?vek ?rtelmez?s?t ?s ?rt?kel?s?t, a t?j?koz?d?st a benne l?v? dokument?ci?val ?s a m?v?sz ?let?nek szeml?j?vel bizonyosan seg?theti. Fusz Gy?rgy alkot?i p?lyafut?sa alapvet?en k?t?dik a magyar vid?khez, a Dun?nt?l egyik igen jelent?s kultur?lis m?lttal rendelkez? t?rs?g?hez. Szeksz?rdhoz ?s Toln?hoz. De nem kiz?r?lagosan, hiszen az 1955-ben sz?letett m?v?sz nemzed?ke m?r a szocializmus kultur?lis politik?j?nak nemzetk?zi felz?rk?z?st sem kiz?r? t?rekv?seihez is kapcsol?dhatott, amelyek a hetvenes ?vek elej?n vett?k kezdet?ket. Neki is volt m?r m?dja nemzetk?zi ?sszem?r?si k?s?rletekben r?szt venni. Szakmai k?rnyezet?t cselekv?en alak?t?, t?rskeres? ?s t?rsakra tal?l? volt a hazai szimpozion mozgalomban, amelynek ker?miam?v?szeti sz?rny?t m?k?d?s?vel meg is hat?rozta. Ennek ellen?re vid?ken ?l, ?s e t?ny is jellemz?en befoly?solja tev?kenys?g?t, mint mindazok?t, akik a f?v?ros kultur?lis potenci?lj?t nem k?v?nj?k, vagy nem tudj?k ig?nybe venni.

Készleten