Angyalosi Gergely: Dekonstrukci? ?s eszt?tika

2,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: Thienemann-el?ad?sok 9.
ISSN 0237 4277
ISBN 9789634670230
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 186 oldal
M?ret: 160×228 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Angyalosi Gergely irodalomt?rt?n?sz, kritikus, a Debreceni Egyetem Filoz?fia Int?zet?nek professzora. A dekonstrukci? ?s az eszt?tika viszony?val foglalkoz? k?nyv?ben arra h?vja fel a figyelmet: ha a dekonstrukci? ?eszt?tik?j?r?l? besz?l?nk, szem el?tt kell tartanunk, hogy Derrida sohasem ?rt olyan ?rtekez?st, amelyben ?sszefoglalta volna a sz?pr?l vagy a m?alkot?sok mibenl?t?r?l sz?l? n?zeteit. Ezzel szemben sz?mos k?nyv?ben, konferencia-el?ad?s?ban, interj?j?ban ?rintette az eszt?tika klasszikus k?rd?seit. Ezekben a sz?vegekben sohasem front?lisan vagy tematikusan t?rgyalja az eszt?tikai probl?m?kat, hanem ker?l? ?ton, elt?r?tve azokat a tradicion?lis gondolati ?sv?nyekr?l, sokf?le, egym?st?l k?l?nb?z? ?s disszemin?l? gesztusok r?v?n, amelyekkel folyamatosan dekonstru?lja az eszt?tika tradicion?lisnak tekinthet? kateg?ri?j?t. Az eszt?tika hagyom?nyos fogalm?nak dekonstrukci?j?b?l azonban nem k?vetkezik, hogy egys?ges ?s ?ttekinthet?, valamint mindenki sz?m?ra ?alkalmazhat?? eszt?tikai szeml?let j?n l?tre. A dekonstrukci? Derrida szerint esem?ny. Nem ?valaki? csin?lja, hanem t?rt?nik, ha az olvas? akt?v r?szv?tel?vel is. Nem olyan technika vagy alkalmaz?s, amelyet el lehet saj?t?tani, majd m?s ter?leteken felhaszn?lni. A filoz?fus eszt?tikai t?rgy? ?r?sai k?z?l a k?nyv els?sorban azokat emeli ki, amelyek az irodalmat ?rintik. Egy-egy fejezet erej?ig azonban sz?ks?gk?ppen utalnia kell a vizu?lis m?v?szetekre ?s az ?p?t?szetre vonatkoz? ?r?sokra is, ?rz?keltetve, hogy m?gis csak annak a szeml?letm?dnak a teljess?ge a t?t, amelyet a 18. sz?zad k?zepe ?ta ?eszt?tik?nak? nevez?nk.

Elfogyott