Apor P?ter: Az elk?pzelt k?zt?rsas?g – A Magyarorsz?gi Tan?csk?zt?rsas?g ut??lete 1945-1989

3,000 Ft

Apor P?ter 1971-ben sz?letett Miskolcon. 1990. j?niusban ?retts?gizett a miskolci Herman Ott? Gimn?ziumban. Tanulm?nyait 1990 ?s 1997 k?z?tt v?gezte az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetem t?rt?nelem ?s magyar szak?n, illetve 1995-1996-ban a K?z?p-eur?pai Egyetem t?rt?nelem szak?n. Doktori c?m?t 2002- ben kapta a firenzei Eur?pai Egyetem Int?zetben, melyet 2010- ben a Debreceni Egyetemen is megv?dett. Tudom?nyos kutat?k?nt dolgozott a K?z?p-eur?pai Egyetemen ?s az Exeteri Egyetemen, jelenleg a Magyar Tudom?nyos Akad?mia B?lcs?szettudom?nyi Kutat?k?zpont T?rt?nettudom?nyi Int?zet?nek munkat?rsa. Tan?tott a Miskolci ?s a Debreceni Egyetemen, a Kodol?nyi J?nos F?iskol?n Budapesten, illetve a Londoni Egyetem School of Slavonic and East European Studies kar?n. F? kutat?si ter?lete a 20. sz?zad m?sodik fel?nek ?sszehasonl?t? kult?rt?rt?nete Kelet- K?z?p-Eur?p?ban, illetve a t?rt?nelempolitika ?s historiogr?fia k?rd?sei. H?rom gyermek ?desapja.
K?nyv adatok
C?m:?Az elk?pzelt k?zt?rsas?g – A Magyarorsz?gi Tan?csk?zt?rsas?g ut??lete 1945-1989
Szerz?:?Apor P?ter
Kiad?:?MTA T?rt?nettudom?nyi Int?zet
Sorozat:?Magyar T?rt?nelmi Eml?kek-sorozat
Megjelen?s:?2014. m?jus 15.
K?t?s:?Karton?lt
ISBN:?9789639627666

Készleten