?rvai T?nde: V?rosany?k. Mozaikok a p?csi n?k 19?20. sz?zadi t?rt?net?b?l

3,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497568
M?ret: 160×240 mm
Terjedelem: 252 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Illusztr?ci?: 80 ff k?p

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A most napvil?got l?tott k?tet jelent?s?ge els?sorban abban ?ll, hogy a kor?bbiakban nem jelent meg olyan tudom?nyos-ismeretterjeszt? munka, amely a n?i nem p?csi k?pvisel?it ?ll?totta vizsg?l?d?sainak k?z?ppontj?ba. A szerz? c?lkit?z?se ?ppen ez?rt az volt, hogy eml?ket ?ll?tson azoknak a ? sok esetben m?lt?nytalanul elfeledett ? h?lgyeknek, akiknek ?lete sz?mos sz?llal k?t?dik a mecsekaljai telep?l?s t?rt?net?hez, s ez?ltal beemelje ?ket a v?ros t?rt?neti eml?kezet?be.
A szerz? a n?k t?rt?net?nek rendk?v?l fontos, ?m sajn?latos m?don a hazai t?rsadalomtud?sok ?ltal kev?ss? felt?rt korszak?t vette g?rcs? al?. Fejezetei az 1860-as ?vekt?l a m?sodik vil?gh?bor? lez?r?s?ig ?velnek, felvillantva a ?gyeng?bb nem? jogi, gazdas?gi ?s t?rsadalmi emancip?ci?j?nak legfontosabb ?llom?sait, illetve az ??j n?? megsz?let?s?hez vezet? utat. A n?i nem ?ntudatra ?bred?s?nek helyi saj?toss?gait az orsz?gos, s?t sok esetben a nemzetk?zi kontextusba ?gyazva t?rgyalja. Az ?rdekl?d?k a n?oktat?s innov?ci?i mellett k?pet kaphatnak a n?k munk?ba ?ll?s?nak tendenci?ir?l, amelyekhez szorosan kapcsol?dva bemutat?sra ker?l a dualizmus kor?nak P?csett is vir?gz? egyes?leti ?lete. A korabeli sajt?term?kek has?bjair?l id?zett cikkeket, visszaeml?kez?seket olvasva kider?l, hogy a baranyai h?lgyek szinte mindenben budapesti, illetve nyugat-eur?pai n?t?rsaikat k?vett?k: a legutols? divat szerint k?v?ntak ?lt?zk?dni, s term?szetesen frizur?ikat is a kiv?lasztott ruhak?ltem?nyekhez igaz?tott?k. H?doltak tov?bb? a korszakban d?v? kikapcsol?d?si form?knak: teniszeztek, korcsoly?ztak, s?t ? ami a kort?rsak egy r?sz?b?l megh?kken?st ?s ellenszenvet v?ltott ki ? biciklire pattantak, vagy ?ppen gyalogosan j?rt?k be a Mecsek lank?it.
?rvai T?nde munk?j?nak k?l?n ?rt?ke, hogy 14 olyan n? ?letrajz?t k?zli, akik a v?ros szoci?lis, kultur?lis vagy m?v?szeti ?let?ben maradand?t alkottak, ?gy ? m?g akkor is, ha nem felt?tlen?l P?csett sz?lettek vagy itt ?lt?k eg?sz ?let?ket ? meg?rdemlik, hogy ?p?csik?nt? tekints?nk r?juk. Tan?rn?k, ap?c?k, m?v?szn?k, hitk?zs?gi asszonyok voltak ?k, akik munk?jukra nem k?telezetts?gek halmazak?nt, hanem sokkal ink?bb hivat?sk?nt, k?ldet?sk?nt tekintettek. ?letrajzaikban P?cs 19?20. sz?zadi fejl?d?si saj?toss?gai mellett a magyar t?rt?nelem sorsford?t? id?szakainak k?zdelmei is megelevenednek.
A munka v?g?n olvashat? forr?sszemelv?nyek ? amelyek betekint?st engednek a sz?zadv?g ?s a k?t vil?gh?bor? k?z?tti korszak mindennapi ?let?be, szok?saiba ?s viselked?si norm?iba ? mellett a k?tetet sz?mos festm?ny, fot?, ?js?gkiv?g?s, s?t a korszakban n?pszer?v? v?l? rekl?mfot? sz?nes?ti, amelyeknek k?sz?nhet?en a m? a t?rt?n?sz szakma ?rdekl?d?se mellett a t?gabb olvas?k?z?ns?g figyelm?re is m?lt?n tarthat sz?mot.

Készleten