Az 1945 ut?ni magyar katolikus egyh?zt?rt?net ?j megk?zel?t?sei

2,100 Ft

A k?tet a P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet ?ltal szervezett 2007. febru?r 22-i konferencia el?ad?saib?l szerkesztett tanulm?nyokat tartalmazza. T?m?ja neh?z ?s k?nyes k?rd?s: az 1945 ?s 1989 k?z?tti magyar egyh?zt?rt?net.
E k?tet tisztelg?s a k?zelm?lt megismer?s?t c?lz? kutat?s ?h?skorszak?nak? kiemelked? szem?lyis?ge, Het?nyi Varga K?roly el?tt, aki apr?l?kos gy?jt?munk?val hatalmas anyagot ?vott meg az eny?szett?l, m?gpedig a m?ltnak ?pp abb?l a szelet?b?l, amely a lev?lt?rakban hozz?f?rhetetlen: az egyes ember eml?keit ?s ?lm?nyeit.
A P?csi Hittudom?nyi F?iskola azzal a meggy?z?d?ssel adja k?zre e k?tetet, hogy a kritikai m?don megragadott t?rt?neti val?s?g megismer?se ?s meg?rt?se minden h?siess?g?vel, f?jdalm?val ?s ellentmond?s?val egy?tt is ?lm?ny ?s er?forr?s, ?spedig ?sszehasonl?thatatlanul nagyobb er?, mint ha m?ltunkba ?kancsalul, festett egekbe? n?zn?nk.
?
Le?r?sVarga Szabolcs ? V?rtesi L?z?r (szerk.)

ISBN 978?963 87435 1 0
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola, P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 242 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

CZIGL?NYI Zsolt:
El?sz??/?Preface
5
VARGA Szabolcs ? V?RTESI L?z?r:
Bevezet?s?/?Introduction
7
HET?NYI VARGA K?rolyn?:
Het?nyi Varga K?roly ?lete ?s munk?ss?ga 1932-2002?/?Het?nyi Varga K?roly?s Life and Career 1932-2002
10
GYARMATI Gy?rgy:
Egyh?z, sok rendszer ?s a t?rt?nelmi id??/?Church, ?Political ?Systems ?and ?Historic ?Time
20
BALOGH Margit:
Forr?sokt?l a t?rt?neti feldolgoz?sig?/?From ?the ?Sources ?to ?History ?Writing
40
SZAB? Csaba:
Egyh?zt?rt?net-?r?s ?ner?b?l?/?Writing ?Church ?History ?on ?the ?Basis ?of ?Independent ?Research
71
V?RSZEGI Asztrik:
A benc?sek k?zelm?ltj?nak kutat?sa?(forr?sok, m?dszerek) /?Research ?on ?the ?Recent ?Past ?of ?the ?Benedictines ?(Sources, ?Methodologies)
86
MIK? Zsuzsanna:
A katolikusokkal szembeni ?gy?szs?gi ?s b?r?s?gi elj?r?sok adatb?zisa (1957-1972)?/?The ?Database ?of ?Criminal ?and ?Court ?Proceedings ?Related ?to ?Catholics (1957-1972)
96
B?NKUTI G?bor:
Adal?kok az 1965-?s R?zsa-per ?s a jezsuita ?vil?gszolidarizmus? t?rt?net?hez?/?Data ?on ?the ?History ?of ?the ?R?zsa?Trial ?in ?1965 ?and ??Global ?Solidarity?
104
G?RDONYI M?t?:
Katolikus teol?giai ?tkeres?s a szocializmus ?vtizedeiben?/??Finding ?the ?Appropriate ?Policy ?of ?Catholic ?Theology ?in ?the ?Socialist ?Era
115
GOJ?K J?nos:
Az egyh?zzal kapcsolatos int?zked?sek az 1956-os forradalom ut?n??/ ?Measures ?Related ?to ?the ?Church ?after ?the ?Revolution ?of ?1956
133
B?GRE Zsuzsanna:
?Ze?ke nem adja fel!…??/???Ze?ke ?Will ?Not ?Give ?Up!…??
149
HORV?TH Istv?n:
Templomb?l a kult?rh?zba?/?From the Church to the Cultural Centre
176
RAGADICS Tam?s:
Egyh?zi alap? k?z?ss?g?p?t?s?/?Religious Community Building
188
Nagy Mih?ly Zolt?n:
A rom?n Egyh?z?gyi Hivatal Iratt?r?nak hasznos?that?s?ga az egyh?zt?rt?neti kutat?sokban?/ The Utility of the Archives of the Rumanian State Office for Church Affairs in Research on Church History
197
OLTI ?goston:
Meghurcolt ? ?gyn?k ? tart?tiszt?/?Tailed People ? Informants ? Controllers
209
ZOMBORI Istv?n:
Az 1956-os forradalom hat?sa a szomsz?dos orsz?gok egyh?zaira?/?The Influence of the Hungarian Revolution of 1956 on the Churches of the Neighbouring Countries
22

Készleten