Az abszolutizmus kora – Fejezetek a kora ?jkori Eur?pa t?rt?net?b?l

1,950 Ft

D?v?nyi Anna, Forg? Andr?s, G?zsy Zolt?n (szerk.)
Az abszolutizmus kora
Fejezetek a kora ?jkori Eur?pa t?rt?net?b?l

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sorozat: (?rk?dia Kisk?nyvt?r, T?rt?nelem 3.)
ISSN 2559-8775
ISBN 9786156027023
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 150 oldal
M?ret: 117×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Fogy. ?r: 1950 Ft

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Az ?rk?dia Kisk?nyvt?r t?rt?nelmi sorozat?nak harmadik k?tet?ben k?z?lt ?r?sok a kora ?jkori Eur?pa t?rt?net?nek hagyom?nyos politika- ?s esem?nyt?rt?neti megk?zel?t?se mellett figyelmet ford?tanak a korszak eszmet?rt?neti, t?rsadalomt?rt?neti ?s ?llamelm?leti k?rd?seinek t?rgyal?s?ra is, hozz?seg?tve az olvas?t a t?rt?nelmi folyamatok mozgat?rug?inak m?lyebb meg?rt?s?hez. A k?tet jelent?s?ge ?ppen abb?l ad?dik, hogy a kora ?jkori Eur?p?t t?rgyal? tananyagok kev?ss? ?rintik azt a m?ig hat? folyamatot, amely egyr?szr?l a modern ?llam, m?sr?szr?l a felekezeti pluralit?s kialakul?s?hoz vezetett. Ennek megfelel?en a k?tet tanulm?nyai k?t s?lypont k?r? csoportosulnak: a politikum ?s a vall?s tematik?j?t fejtik ki. E k?t t?ma id?szer?s?g?t j?l mutatja az a tudom?nyos diskurzus, amely az elm?lt ?vtizedekben az eur?pai t?rt?neti kutat?sban lezajlott. A tanulm?nyok ezekre a vit?kra is reflekt?lnak.

Készleten