Az Apostoli Szentsz?k ?s Mindszenty J?zsef Kapcsolattart?sa, III

6,000 Ft

Tril?gi?nk befejez? k?tete szint?n k?t r?szb?l ?ll. Az els? r?szben magyar nyelven t?rgyaljuk az Apostoli Szentsz?k ?s Mindszenty J?zsef b?boros hercegpr?m?s kapcsolattart?s?t, k?z?lve a dokumentumok magyar ford?t?s?t. A m?sodik r?szben az eredeti dokumentumokat tessz?k k?zz?. A vizsg?lt peri?dus 1967-1971, melyben a f? t?m?k: a Vatik?nnal val? levelez?s ?s kapcsolattart?s dokument?l?sa, K?nig b?boros ism?telt l?togat?sai, az amerikai nagyk?vets?g elhagy?s?nak k?s?rlete 1967-ben ?s t?nyleges elhagy?sa 1971-ben, majd a tril?gia ?sszegz?se.
Tanulm?nyok ?s sz?vegk?zl?sek

Sancta Sedes Apostolica Et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2.
Documenta 1967-1971

ISBN 9789639662452
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar, angol, latin
Terjedelem: 700 oldal
M?ret: 160×240 mm

Elfogyott