Az ?ez?st pillanatok? nyom?ban. Tanulm?nyok Bekker Zsuzsa eml?k?re

2,950 Ft

Szerkesztette: Hild M?rta ? Madar?sz Alad?r

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497988
Megjelen?s: 2017
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 302 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ez a k?tet azokb?l az el?ad?sokb?l ?llt ?ssze, amelyek 2015. november 11-?n hangzottak el a Bekker Zsuzsa eml?k?re a Budapesti Corvinus Egyetemen a Magyar Tudom?ny ?nnepe programsorozat keret?ben rendezett konferenci?n. Itt gy?ltek ?ssze a koll?g?k, p?lyat?rsak ?s tan?tv?nyok, hogy ler?j?k tisztelet?ket, hogy felid?zz?k a 2015 febru?rj?ban elhunyt jelent?s ?s tisztelt kutat? ?s oktat?, a K?zgazdas?gi Elm?letek T?rt?nete Tansz?ket m?sf?l ?vtizeden ?t vezet? egyetemi tan?r alakj?t ?s munk?ss?g?t. Az elhangzott el?ad?sok ?s a k?z?l?k a k?tetbe ker?lt ?r?sok k?l?nb?z? jelleg?ek, szab?lyos ?s ki?rlelt elm?leti k?zgazdas?gtani, eszme- vagy gazdas?gt?rt?neti ?rtekez?s ?pp?gy tal?lhat? k?z?tt?k, mint szem?lyes visszaeml?kez?s, vagy ?ppen a p?ly?t az ? demonstr?torak?nt kezd? fiatal egykori egyetemi ?rav?zlat?nak kib?v?t?se. A beker?lt sz?vegek k?l?nb?z? jelleg?n?l azonban j?val fontosabbnak gondoljuk az ?r?sok tematikai soksz?n?s?g?t, ami mintegy visszat?kr?zi Bekker Zsuzsa sz?lesk?r? kutat?i t?j?kozotts?g?t ?s ?lete v?g?ig meg?rz?tt intellektu?lis nyitotts?g?t.

Készleten