B. K?d?r Zsuzsanna: Szertefoszlott rem?nyek. Potoczky M?ria ?s Magyarorsz?g, 1956

1,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497865
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 160 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Potoczky M?ria 1922-ben arisztokrata csal?dban sz?letett. Els? f?rj?t, J?ndy G?za volt horthysta sz?zadost, valamint b?tyj?t ?s ap?s?t az 1950-es ?vek elej?n R?kosi?k letart?ztatt?k ?s beb?rt?n?zt?k, ?desanyj?t intern?l?t?borba z?rt?k. 1948-ban M?ria ? aki k?l?nv?ltan ?lt f?rj?t?l ? N?gr?di S?ndor t?bornoknak, a HM politikai f?csoportf?n?k?nek lett a szeret?je. A N?gr?di-?gy ?ppen a t?bornokper el?k?sz?t?se idej?n pattant ki, ?gy az asszonyt is ?rizetbe vett?k. Potoczky M?ri?t a S?lyom L?szl? ?s t?rsai ellen lefolytatott perben 12 ?vre ?t?lt?k k?mked?s??rt. ?sszessen 6 ?vet t?lt?tt b?rt?nben. Ek?zben z?rkat?rsa volt K?thly Anna szoci?ldemokrata politikus is, akivel k?s?bbi, emigr?ci?ban t?lt?tt ?vtizedeikben is bens?s?ges, bar?ti kapcsolatban maradt. Potoczky M?ria 1956-ban az Egyetemi Forradalmi Tan?cs tagjak?nt Nagy Imre h?vei k?z? tartozott, ?m a novemberi m?sodik szovjet intervenci? napj?n nem a jugoszl?v, hanem a francia k?vets?gen keresett ? ?s tal?lt ? mened?ket. Menek?l?s?t az osztr?k szoci?ldemokrata ifj?s?gi vezet?, Peter Strasser szervezte, akinek egy darabig a tolm?csa, k?s?bb feles?ge lett. M?sodik f?rje hal?la ut?n az osztr?k igazs?g?gyminiszterrel, Christian Brodaval (1916?1987) annak hal?l?ig ?lt egy?tt. Potoczky M?ria ?let?tja a nempolitiz?l? sokas?g k?zelm?ltbeli od?sszei?j?nak egyike, az Eric Hobsbawm szerinti ?sz?ls?s?gek ?vsz?zad?ban?. Azzal a k?l?nbs?ggel, ? dokument?lta is p?ly?j?t: r?szben az 1956-os forradalom, r?szben a k?nyszer?en v?lasztott emigr?ns-sors mindennapjaiban.

Készleten