Bagi D?niel: Divisio regni

4,500 Ft

Orsz?gmegoszt?s, tr?nvisz?ly ?s dinasztikus t?rt?net?r?s az ?rp?dok, Piastok ?s P?emyslid?k birodalm?ban a 11. ?s a korai 12. sz?zadban

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978-963-467-016-2
Megjelen?s: 2017
Nyelv: magyar
Terjedelem: 464 oldal
M?ret: 155×230 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s

Az ?rp?dok 11-12. sz?zadi tr?nvisz?lyai ir?nt mindig is ?l?nk ?rdekl?d?st mutatott a magyar t?rt?net?r?s. Az orsz?g megoszt?sa, a korona ?s kard k?rd?se, Salamon ?s a hercegek visz?lya, valamint K?nyves K?lm?n ?s ?lmos tr?nharcai m?g a sz?pirodalom m?vel?it ?s a forgat?k?nyv?r?kat is megihlett?k, ?s m?ly nyomot hagytak a nemzeti t?rt?neti eml?kezetben. Ez a k?nyv is egy a sz?mos idev?g? tanulm?ny k?z?l, amely ? igaz, egy t?gabb, k?z?p-eur?pai kontextusban igyekszik bemutatni a 11. ?s korai 12. sz?zadi dinasztikus k?zdelmeket.
A k?nyv f?c?me, a divisio regni sz?les k?rben elterjedt kifejez?s volt a k?z?pkorban, egyenesen a Bibli?b?l sz?rmazik, ?s a k?z?pkor folyam?n k?tf?le ?rtelmez?se volt. Egyszerre jelentette az orsz?g megoszt?s?t, ?s a tr?nvisz?lyokat, az orsz?gon bel?li sz?th?z?st, azaz azoknak a vit?it, akik a tr?nharcokban r?szt vettek. E k?nyv is ebb?l a k?t szempontb?l elemzi a 11. sz?zadi dinasztikus konfliktusokat, r?szletesen t?rgyalva az orsz?gmegoszt?sok eredet?t, kezdet?t, a ter?leti k?l?nkorm?nyzatok ?sszehasonl?that?s?g?nak k?rd?s?t, illetve azokat a t?rsadalomt?rt?neti viszonyrendszereket amelyeknek keret?ben a forr?sok a tr?nharcokat ?rtelmezt?k.

Készleten

Leírás

Az ?rp?dok 11-12. sz?zadi tr?nvisz?lyai ir?nt mindig is ?l?nk ?rdekl?d?st mutatott a magyar t?rt?net?r?s. Az orsz?g megoszt?sa, a korona ?s kard k?rd?se, Salamon ?s a hercegek visz?lya, valamint K?nyves K?lm?n ?s ?lmos tr?nharcai m?g a sz?pirodalom m?vel?it ?s a forgat?k?nyv?r?kat is megihlett?k, ?s m?ly nyomot hagytak a nemzeti t?rt?neti eml?kezetben. Ez a k?nyv is egy a sz?mos idev?g? tanulm?ny k?z?l, amely ? igaz, egy t?gabb, k?z?p-eur?pai kontextusban igyekszik bemutatni a 11. ?s korai 12. sz?zadi dinasztikus k?zdelmeket.
A k?nyv f?c?me, a divisio regni sz?les k?rben elterjedt kifejez?s volt a k?z?pkorban, egyenesen a Bibli?b?l sz?rmazik, ?s a k?z?pkor folyam?n k?tf?le ?rtelmez?se volt. Egyszerre jelentette az orsz?g megoszt?s?t, ?s a tr?nvisz?lyokat, az orsz?gon bel?li sz?th?z?st, azaz azoknak a vit?it, akik a tr?nharcokban r?szt vettek. E k?nyv is ebb?l a k?t szempontb?l elemzi a 11. sz?zadi dinasztikus konfliktusokat, r?szletesen t?rgyalva az orsz?gmegoszt?sok eredet?t, kezdet?t, a ter?leti k?l?nkorm?nyzatok ?sszehasonl?that?s?g?nak k?rd?s?t, illetve azokat a t?rsadalomt?rt?neti viszonyrendszereket amelyeknek keret?ben a forr?sok a tr?nharcokat ?rtelmezt?k.