Bagi ? Fedeles ? Kiss (szerk.): ?K?ztes-Eur?pa? vonz?s?ban

5,000 Ft

?nnepi tanulm?nyok Font M?rta tisztelet?re

Szerkeszt?k: Bagi D?niel ? Fedeles Tam?s ? Kiss Gergely

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5181 69 6
Kiad?: Kronosz Kiad?
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 608 oldal
M?ret: 168×238 mm

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………
Font M?rta ?let?tj?nak d?nt? r?sze P?cs v?ros?hoz k?t?dik. Itt sz?letett, ?ltal?nos ?s k?z?piskolai tanulm?nyait is itt v?gezte. Ezut?n k?zel m?sf?l ?vtizedes szegedi kit?r? k?vetkezett. 1970?1975 k?z?tt a J?zsef Attila Tudom?nyegyetem t?rt?nelem?orosz szakos hallgat?ja, majd k?s?bb oktat?ja volt. 1983-ban t?rt vissza sz?l?v?ros?ba, s a P?csett megindul? egyetemi tan?rk?pz?s egyik alap?t?ja lett, az akkori Tan?rk?pz? Kar T?rt?nelem Tansz?k?n. 1995 ?ta a K?z?pkori ?s Kora?jkori T?rt?neti Tansz?k vezet?je. K?t cikluson ?t a B?lcs?szettudom?nyi Kar d?k?nja, k?s?bb a PTE rektorhelyettese volt. 1990-ben szerzett kandid?tusi c?met, 1997-ben habilit?lt, 1998-ban pedig egyetemi tan?ri kinevez?st kapott. Az MTA doktora c?met 2003-ban nyerte el. Sz?mos monogr?fi ?t publik?lt az ?rp?d-kori magyar t?rt?nelem, a Kijevi Rusz ?s a ?K?ztes-Eur?p?nak? nevezett r?gi? korai t?rt?net?nek t?rgyk?r?ben magyar, orosz, angol ?s n?met nyelven. Impon?l? mennyis?g? tanulm?nyt jegyez rangos k?lf?ldi kiadv?nyokban, nemzetk?zi konferenci?k, szimp?ziumok megh?vott el?ad?ja. Munk?ss?g?nak hazai ?s nemzetk?zi elismerts?g?t olyan d?jak jelzik, mint a Sz?chenyi Professzori ?szt?nd?j vagy az, hogy 2002-ben a mainzi Akademie der Wissenschaften und Literatur levelez? tagjai k?z? v?lasztotta.

Készleten