Bagi Zolt?n P?ter: T?rkenlouis. B?deni Lajos (1655?1707)

2,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2064-518x

ISBN 978-963-467-038-4
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 268 o.
M?ret: 130 x 200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Az ut?kor h?l?tlans?g?nak bizony?t?ka Lajos Vilmos (1655?1707) ? a magyar olvas?knak csak B?deni Lajos ? baden-badeni ?rgr?f elfeledett eml?ke. Kort?rsai rajongtak a 17. sz?zad m?sodik fel?nek e kiv?l? katon?j??rt ?s hadvez?r??rt, aki gy?zelmet gy?zelemre halmozott a nagy t?r?k h?bor?ban ?s a rajnai fronton. Csod?latuk jelek?nt t?bb h?zelg? nevet is adtak h?s?knek. H?vt?k a Birodalom pajzs?nak (Schild des Reichs), majd B?cs ostroma ut?n a Habsburg propaganda T?r?k Lajos n?ven (Der T?rkenlouis) emlegette. Oszm?n ellenfelei V?r?s kir?lyk?nt (Roter King) rettegt?k a harcmez?n viselt jellegzetes v?r?s zubbonya miatt. Hi?ba azonban a sz?mos kit?ntet? jelz?, hal?la ut?n eml?ke lassan elhalv?nyult. B?r Ferenc J?zsef m?g fel?ll?ttatta embernagys?g? m?rv?nyszobr?t a B?csi Hadt?rt?neti Int?zetben, a 20. sz?zadban egyre kevesebbszer eml?tett?k a nev?t. ?ppen ez?rt hi?nyp?tl? ez a m?, amely magyar nyelven el?sz?r mutatja be az ?rgr?f p?lyafut?s?t, sz?rmaz?s?t ?s neveltet?s?t, az Oszm?n Birodalom, valamint a Francia Kir?lys?g ellen v?vott h?bor?kban el?rt sikereit a magyarorsz?gi ?s balk?ni, illetve a fels?-rajnai hadsz?nt?ren. L?thatjuk meredeken ?vel? katonai karrierj?t, hadvez?ri, diplom?ciai ?s uralkod?i kvalit?sait, az ezek h?tter?ben megh?z?d? motiv?ci?it, s nem utols?sorban szem?lyis?g?t ?s csal?di kapcsolatait. Mindezt a k?tet eur?pai kontextusba ?gyazva szeml?lteti, egys?gk?nt mutatva be azt az egykor oly hatalmas ter?letet, amelyet a Habsburgok uraltak.

Elfogyott