Balassa Zs?fia: Amikor a dr?ma elbesz?l?t keres. A mono/l?g dr?m?k dr?manarratol?giai megk?zel?t?s?nek lehet?s?gei

3,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: SziTu – Sz?nh?ztudom?nyi Kisk?nyvt?r
ISBN 9786156048288
Megjelen?s: 2019. november 15.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 326 oldal
M?ret: A/5 (130×200 mm)
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet t?m?ja a kort?rs dr?mat?rt?net ?s sz?nh?ztudom?ny egyik legelhanyagoltabb teru?lete, annak dac?ra, hogy igen fontos k?rd?sr?l van sz?. Az elemz?s els?sorban arra ir?nyul, hogyan ?s milyen form?ban jelennek meg az epikus ?s dr?mai m?vek hat?r?n a narrat?v tartalmak. Olyan elm?leti keretet (dr?manarratol?gia) ?s elemz?si t?rgyat (monodr?m?k ?s monol?g alap? dr?m?k) kapcsol ?ssze, amellyel gyakorlatilag egy ?j kutat?si ?s dr?maelemz?si ter?let felt?r?s?ra ker?l sor. A k?nyv k?t megk?zel?t?si m?dot haszn?l. Az elm?leti fejezet bepillant?st ny?jt a dr?manarratol?gia t?rt?net?be, az ezzel kapcsolatos ?rvek ?s ellen?rvek kialakul?s?nak folyamat?ba, valamint felv?zolja a dr?manarratol?gia hely?t a narratol?gi?k rendszer?ben. Ehhez kapcsol?dva k?t, elemz?sekben is produkt?van haszn?lhat? eszk?zt mutat be: a diegetikus ?s mimetikus narrativit?s le?r?s?t ?s a narrat?v hat?er? elm?let?t. A dr?m?kat elemz? fejezetek a mono/l?g dr?ma egy-egy form?j?t mutatj?k be konkr?t sz?pirodalmi m?veken kereszt?l. Az elemzett dr?m?k k?z?tt szerepelnek narr?tort alkalmaz? m?vek, mint p?ld?ul Tennessee Williams ?vegfigur?k, Arthur Miller?A b?nbees?s ut?n, Tom Stoppard?Traveszti?k; monol?g dr?m?k: Samuel Beckett?Az utols? tekercs, Nagy Andr?s?Alma, illetve olyan sz?ndarabok, amelyek egyetlen szerepl?, vagy t?bb szerepl?, k?zvetlen?l a k?z?ns?ghez c?mzett monol?gj?b?l ?llnak, mint amilyen Brian Friel?Hitgy?gy?sz, vagy Csehov?A doh?nyz?s ?rtalmass?g?r?l?c?m? m?ve.

Készleten