Balatin?cz Jeromos: Ver?dve F?ld?n ?s ?gbolton

3,200 Ft

Mi?ta ?nmagamra ?s a k?r?ttem felt?rulkoz? vil?gra eszm?lni kezdtem, mind tudatosabb lett bennem a v?gy, egy bels? k?nyszer, hogy mindezt, ?nmagam ?letem ?s vil?gom, az anyag-szellem-tudat eme megval?sul?s?t ? melynek szenved? ?s kibontakoztat?, hordoz? alanya is voltam s vagyok egyszem?lyben, az Id?-T?rben, mint egyedit ?s megism?telhetetlent ? meg?r?k?tsem. Tudom, ?letem nem beteljes?lt. ?rz?kelhet?en, vitathatatlanul, nem t?rt?nelmi s?ly?. De van-e ilyen nagys?g? Hiszen Krisztus, a megtestes?lt is csak misztikusan, mor?lisan Megv?lt?, csak v?gs?k?nt gy?ztes (Parusia). A t?bbi nagy is ?elm?lt?, t?rt?nelmileg sokszor ?rthetetlen?l elt?rp?lt, devalv?l?dott. ?Vanitatum vanitas et omnia vanitas.? Minden csak hi?s?g-ill?zi? a v?gess?gben, a v?gtelenhez m?rve. M?gis a v?gyott s messze el nem ?rt Abszol?t Eszm?ny koldusak?nt (Goethe: ?Mehr Licht!?, Bart?k: ?K?r hogy megrakott b?r?nd?kkel megyek el? szellem?ben) hiszem, hogy ?letem m?gis magasabb rend?, nem ?tlagos, tal?n karizmatikus is, nemcsak egzotikus. Egyedi, m?gis ?ltal?nos-emberi is, ?gy ? hiszem ? megismertetni ?rdemes. Minden k?ts?gem gy?tr?d?sem ?s ?rtelmetlennek t?n? keserves k?zd?sem ellen?re. Tal?n ?gy lesz ?rtelme m?gis, csak ?gy lesz ?rtelme. Ki kell mondanom, mint az ?r?k L?tnek az Ig?t. Bennem, k?r?ttem, velem val?sult meg ?s velem egy?tt ? rem?lem ? nem a demmibe, legal?bb a v?gtelen-t?rt?nelmi-emberi-isteni-kiegyenl?t?d?sbe mer?l. Mint pl. Nagy Lajos ?s Kass?k ?A l?zad? ember?, illetve az ?Egy ember ?lete?. ?n tudom, csak ?gy fogalmazhatok: ?Egy ember ?egyk?nyv?? ?lete?, vagy m?g pontosabban: ?Egy egyk?nyv? ember? ? Baudelaire-t, Ottlikot stb. valamik?pp m?gis p?ld?zva. Ha meg sem pr?b?lom ?r?k?teni, mindez velem t?nik el, ?s mint sokan a hozz?m hasonl?n k?szk?d?k, az eredeti, m?lt? c?lba nem ?r?k, magukban rekedve ?v?gk?pp elvesznek?! Pedig bizonyosan a v?lasztottakhoz voltam hivatalos.
Le?r?sISBN 963-8490-21-7
Kiad?: Prezident Bet?ti T?rsas?g kiad?s?ban a P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Klub gondoz?s?ban
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 424 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 165×225 mm

Mindaz ? amit d?nt?en tudat alatt, folyamatosan, mintegy lelki-szellemi-biol?giai ?nmagn?mra ?felvettem?, most, mint ?letemet feloldva meg?rom ? tudom nem a teljess?g, csak a rem?nytelent ?hajt? k?s?rlet. Tan?s?g m?gis! Legal?bb nyomjelz? curriculum vitae. A teljess?get cs?csaiban m?giscsak sejtet?, ?rint?. ?n is, igaz m?s m?rt?kkel, joggal elmondhatom Zr?nyivel: ?Sors bona nihil aliud?, azaz ?minden csak szerencse?. Vagy Vergiliusszal: ?Amara fata haec tulerunt.? ?A sors hozta ?gy, a kegyetlen?. Sorsunk a v?gzet-szerencse-v?gy, s t?n a tehets?g szint?zise! Rajta! H?tha m?g adatik id?, energia, lehet?s?g. Egy titkos er?-daimon ?r?sra k?nyszer?t, az ige kimond?s?ra! Nagyon rem?lem, nem torz-gigantom?nia ?s sz?nalmas grafom?nia, magamutogat?s mindez, hanem egy klasszikus kontraszelekci?s-?ldozat bizony?t?ka! ?letem ?rt?k-rendk?v?li sors volt, m?gis. Legal?bb ez ?r?s-vallom?s ?ltal azz? lesz, azz? lehet. ?men!

Tartalom

 

“Ver?dve F?ld?n ?s ?gbolton”3
Introitus – Prologus4
I. r?sz Gy?kerek5
Exotikus Jeromos ?s a t?bbi Nevemr?l7
Gy?kerek I. Balatin?cz-Popovics-Gyur?k csal?df?mr?l10
Gy?kerek II. Cal?di-n?prajzi-szociogr?fiai h?tt?r (1900-1937)13
Sz?leim f?nyes szl?v lakodalma. Sz?p-?j ?let?k 1925-093017
Csal?di, m?g pozit?v h?tt?rhat?s 1926-193024
Csod?latos Any?m28
Tragikomikus Intermezzo. ?des mostoh?m, az ?let?ldozatunk. 1932-194438
Elemi iskol?s ?veim. 1932-193747
T?l, tavasz, ny?r ?s ?sz (Vivaldi)59
Tavasz75
Olasz, sz?l?falum vil?ga, t?rt?nete79
Ny?r85
?sz89
T?rsa, tan?ja “Puszt?k n?p?nek” (1937-38)91
A moh?csi gimnazista 1938-1942 (Alma-amara-mater!)101
B?rlak?s a Kossuth Lajos utca 89-ben105
II. r?sz Ferencesek fia115
Mikl?s, a zsid? bar?tom! Boldog menek?l?s J?szber?nybe! 1942-44117
J?szber?nyi szellemi-emberi fejl?d?sem 1942-1945127
“Tal?lkoz?som” J?zsef Attil?val140
A Thora fi?nak hal?lmenete 1944 nyar?n144
Sz?cs?nyi ferences nov?cius 1944 ny?rut?-?sz148
L?ngok k?z?tt megmenek?lve, a p?csi fronton158
“Bar?tok”, humanist?k k?z?tt P?csett, 1945 tel?n164
A “koldul? bar?t”-korszakom, Ber?ny ut?n Sz?cs?nyben168
Rendk?v?li ?retts?gi J?szap?tiban173
A ferences filoz?fus 1946-49. Paskai ?s a t?bbi testv?rek178
Ferences mag?n?letem valamint metamorf?zisom kezdete194
Var?zshegyem, M?trah?za (Kommunist?k-katolikusok)205
A debreceni Auguszta szanat?riumban. “Megn?ttem+!227
Ism?t sz?l?f?ldemen, 1951254
III. r?sz “Forg?sz?lben”259
A debreceni nagyrem?ny? egyetemista261
V?gs? k?s?rlet egyetemi visszav?telem?rt (Dobrovits, Trencs?nyi, Darvas)288
“Munk?t, kenyeret!” Koml?i sz?m?zet?s 1953 – 1954296
Ver?dve, verg?dve, ?jabb m?lys?gekben312
Kar?di kit?r?k (1956-ig)319
A t?rt?nelmi viharban: 1956-57329
V?ltoz? “?p?t?s-emberi sikeres” P?csett 1957-1963339
Egisztenci?lis vaj?d?sok – d?nt?sek 1963-68356
Egy V?llalati ?s P?rt mikrokozmosz hiteles Anat?mi?ja 1970-1983 k?z?tt364
Epil?gus391
Dokumentumok397

Készleten