B?lint ?gnes: Pszichobiogr?fia ?s irodalom

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339684
Megjelen?s: 2014
Terjedelem: 192 oldal
M?ret: 148×210 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A l?lektan, a t?rt?nelem ?s az irodalom k?l?nleges tal?lkoz?s?nak dokumentuma ez a k?nyv. A l?lektan?, amely az ember megismer?s?t t?zi ki c?lul (?s ek?zben folyamatos ?nreflexi?ra k?szteti ?s ?nismerettel aj?nd?kozza meg), a t?rt?nelem?, amely id?be, t?rbe, t?rsadalmi ?s kultur?lis kontextusba ?gyazza az embert, ?s az irodalom?, amely a maga saj?tos ?tj?n az emberi l?lekbe tud hatolni. E h?rom ter?let gy?m?lcs?z? dial?gus?b?l sz?letettek a k?nyv sz?mos elm?leti k?rd?st t?rgyal? ?s gyakorlati p?ld?t bemutat? fejezetei. A Pszichobiogr?fia ?s irodalom c?m? munka sz?mot tarthat mindazok figyelm?re, akik ?ltal?ban a l?lektan, az irodalom vagy a t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?dnek, tov?bb? mindazok?ra, akiket az irodalompszichol?gia, a pszichobiogr?fia, a huszadik sz?zad els? fel?nek magyar irodalma, valamint e tudom?nyter?letek kapcsol?d?si lehet?s?gei ?rdekelnek. A k?nyv az egyetemi oktat?s sz?m?ra (mind magyar, mind pszichol?gia szakon) hi?nyp?tl? szakirodalomnak tekinthet?. A szerz? irodalomt?rt?n?sz ?s pszichol?gus, munk?ss?ga e k?t tudom?ny hat?rter?leteinek kutat?s?ra ir?nyul. Interdiszciplin?ris szeml?letm?dja jelen k?nyv?t is ?tsz?vi, ?pp?gy, mint az a t?rekv?se, hogy mindk?t tudom?nyter?let k?pvisel?it megsz?l?tsa, egy?ttgondolkod?sra ?s vit?ra ?szt?n?zze.

Készleten