B?nfalvi Attila: M?lys?gveszt?sben – T?preng?sek a ?Freud temet?se? ?r?gy

1,980 Ft

A ??90-es ?vek ?Freud temet?se” vit?ja nagy pr?s al? helyezi a pszichoanal?zist. Katonai nyelven sz?lva ? amely egy?ltal?n nem ?ll t?vol a modern ?tudom?nyos frontjelent?sekt?l” ? egy csoport anti-pszichoanalitikus v?gs? rohamra indul, ?s Freud v?gleges ?s imm?r ?r?k megsemmis?t?s?r?l, majd eltemet?s?r?l besz?l. Csal?nak, sarlat?nnak nevezik ?t, a 20. sz?zad egyik legnagyobb szemf?nyveszt?j?nek, akit ?s akinek a tanait ideje kiiktatni a nyugati gondolkod?sb?l.
Fontos lenne meg?rteni, hogy mik?nt ker?lt a pszichoanal?zis ebbe a szerepbe, hogyan t?lti be annak a ?pofoz?g?pnek” a funkci?j?t, amely a tudom?nyos ?rvel?s fel?l a legnagyobb ?t?seket kapja, ?s nem puszt?n saj?t ?b?nei?rt”, hanem a t?bbi hasonsz?r? diszcipl?na helyett is. Melyek azok a t?rt?neti-kultur?lis trendek, amelyek ilyen kit?ntetett helyzetbe hozt?k a test-l?lek dualizmus ?s az episztemol?giai m?dszerek k?r?li vit?k lefolytat?s?ra? Hogyan ker?l a pszichoanal?zis p?lda-helyzetbe? Mi?rt alkalmas eminens m?don mind a tudom?nytalans?g elrettent?, mind az idioszinkratikus megismer?s iskolap?ld?j?nak szerep?re? Mi olyan provokat?v benne, hogy azonnal fel kell sz?molni, meg kell semmis?teni? Mi?rt nem t?rhet? puszta jelenl?te sem a diszciplin?ris horizonton? A pszichoanal?zis hihetetlen m?ret? ambivalenciah?l?zatban tal?lja mag?t, amelynek ? maga van a gy?jt?pontj?ban.
A k?nyv ?r?sai rem?lhet?leg olyan provok?ci?t jelentenek a gondolkod?sra hajlamos olvas? sz?m?ra, amely arra k?szteti, hogy leegyszer?s?t?sek helyett hagyja az emberi jelens?get a maga bonyolult m?lys?g?ben megnyilv?nulni.

Készleten