Baranya megye telep?l?sei az els? katonai felm?r?s idej

2,480 Ft

Ez a tanulm?ny abba az id?szakba vezet el minket, amely m?g ?rizte a XVIII. sz?zad elej?nek f?lelmetes eml?kk?peit, amelyben m?g elevenen ?lt a d?d- ?s nagysz?l?k retteg?se a ?felszabad?t?” zsoldos, majd m?s katon?k puszt?t?sait?l, a k?nz?sokt?l, a k?ny?rtelens?gekt?l, amikor m?g k?zvetlen ?lm?ny volt az ?j betelep?l?k ismerked?se az ?j haz?val, az elvadult t?jjal, az annak k?vetkezm?nyek?nt jelentkez? ismeretlen betegs?gekkel, a vad?llatokkal, az ?ns?ggel, amikor a k?zvetlen tapasztalat teremtette meg azt a szinte k?zmond?ss? v?lt, n?met nyelv? meg?llap?t?st, amely szerint: a telepeseknek az els? ?v a hal?lt (Tod) hozza, a m?sodik ?ns?get (Noth) ?s csak a harmadikban terem sz?mukra keny?r (Brod).
Ebben az id?szakban j?ttek l?tre e tanulm?ny alapvet? forr?sai.
A tanulm?ny folytat?sa annak a Baranya Megyei Lev?lt?r ?ltal kezdem?nyezett sorozatnak, melynek c?lja – az int?zm?ny jelleg?b?l ?s trad?ci?ib?l fakad?an -, hogy Baranya megye telep?l?st?rt?net?nek legfontosabb forr?sait k?zkinccs? tegye. E t?rekv?s jegy?ben bocs?tottuk ?tra a szerz? Baranya megye ?tjai ?s ?t menti telep?l?sei a 19. sz?zad elej?n c?m? munk?j?t 2000-ben.

Le?r?s

Szerz?: T. M?rey Kl?ra

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 12.

ISBN 963 8100 49 4
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2004
Nyelv: magyar
Terjedelem: 150 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

A forr?sok7
A telep?l?sek9
K?vetkeztet?sek127
Az els? katonai felm?r?s Baranya megyei telep?l?seinek helyn?vmutat?ja?(?ssze?ll?totta: T?th J?nos)130
T?rk?pek
1.? Baranya megye az 1780-as ?vekben147
(Forr?s: Korabinszky, J. M.: Atlas Regni Hung?ri?? portatilis. H.n.?.n. XXXI. Tafel.)
2.? Baranya v?rmegye a 19. sz?zad elej?n148
(Forr?s: G?r?g-Kerekes: Magyar ?tl?s. Wien, 1807-1811)
Res?mee?(Figura Krisztina)149

Készleten