Bartusz-Dobosi L?szl?: Jezsuit?k ?s conquistadorok…

1,000 Ft

Ember-e az indi?n? Esetleg valamilyen ?tmeneti ?llapot az ember ?s az ?llat k?z?tt? ?rtelem n?lk?li l?ny, amely korl?tlanul kihaszn?lhat? a ?fels?bbrend?? eur?pai faj sz?m?ra?!
A k?nyv egy szerzetesrend k?zdelmeir?l sz?l, mely igyekezett a helyes v?laszt megadni ezekre a k?rd?sekre. Sikerrel vagy an?lk?l? D?nts?n az olvas?: ?vadak? vagy civiliz?ltak?, ahogy Urs Bitterli megfogalmazta a mindig megv?laszolatlan k?rd?st.

Teljes c?m: Jezsuit?k ?s conquistadorok harca az indi?nok?rt a XVII-XVIII. sz?zadban

ISBN 963 696 123 9
Kiad?: Szent Gell?rt Kiad?
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 112 oldal
M?ret: 120×190 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

(R?szlet az el?sz?b?l)
A jezsuita rend kialakul?s?nak k?r?lm?nyei arra utalnak, hogy a rend ?let?ben m?r kezdetekt?l fogva fontos szerepet j?tszott a misszi? gondolata. A Katolikus Egyh?z az ?n. ?misszi?s parancs? alapj?n egy?bk?nt is nagy hangs?lyt fektetett s fektet jelenleg is az ?r?mh?r, az Evang?lium minden emberrel val? megismertet?s?re.
Ez az alapvet? misszi?s jelleg, ami az Egyh?z karakter?b?l fakad, a J?zus T?rsas?gn?l a h?rom szok?sos szerzetesi fogadalom mellett kieg?sz?l egy negyedik fogadalommal, amelynek letev?i a mai napig elk?telezik magukat a mindenkori p?pa ?ltali k?ldet?sek teljes?t?s?re. Ez annyit tesz, hogy egy jezsuita szerzetes oda megy, ahova ?s amikor a p?pa k?ldi.
Eredetileg maga Loyolai Szent Ign?c is misszi?sk?nt akart eljutni a Szentf?ldre, els? t?rsai egyike, Xav?ri Szent Ferenc pedig ?lete nagy r?sz?t a keleti misszi?kban t?lt?tte. A jezsuita Rendalkotm?ny szerint a J?zus T?rsas?g?nak c?lja: ?a hit v?delme ?s terjeszt?se?. A jezsuita misszion?riusok ennek megfelel?en hamarosan nagy sz?mban rajzottak sz?t a vil?g minden t?j?ra. Ennek a tudatos, s nagyon j?l megszervezett munk?nak az eredm?nyek?nt, a jezsuita misszion?riusok p?r ?vtized alatt ?tvett?k a vezet? szerepet a t?bbi szerzetesrendt?l a misszi?k ter?n, s ?ri?si ter?leteket s n?pcsoportokat h?d?tottak meg az Eur?p?ban nagy v?rvesztes?geket szenvedett Katolikus Egyh?znak. Az Amerik?ban elt?lt?tt t?bb mint k?t ?vsz?zados m?k?d?s?k egyszer?en felbecs?lhetetlen, hat?sa a mai napig ?rz?kelhet?.

Tartalom

I.??????? Egy misszi?s rend sz?let?se7
II.????? Paraguay11
1.????? A ter?let ?s lak?i11
2.????? A jezsuit?k megjelen?se, m?dszereik sikere13
3.????? A redukci?k17
III.??? A ?Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae misszi?s list?ja32
IV.?? Magyarok az ?Indi?kon?40
1.????? R?tkai J?nos40
2.????? Reitter J?zsef41
3.????? Brent?n K?roly43
4.????? Limp Feren44
5.????? Orosz l?szl?45
6.????? Bakranin Luk?cs51
7.????? Koncs?k Ferdin?nd52
8.????? Grueber Ign?c53
9.????? Mikus M?ty?s54
10.? Marchesetti J?nos54
11.? Ferder F?l?p55
12.? Krabath ?d?m55
13.? Hedry M?rton56
14.? Szerdahelyi Ferenc56
15.? Plantich Mikl?s57
16.? Weber Ferenc58
17.? Zakarj?s J?nos58
18.? Sussich Mikl?s66
19.? ?der Xav?r Ferenc67
20.? Haller Xav?r Ferenc74
21.? Szentm?rtonyi Ign?c75
22.? F?y D?vid78
23.? Kayling J?zsef82
24.? Szluha Nepomuki J?nos83
25.? Akik nem szerpelnek a Cat. per. off. A. list?j?n94
V.???? A Las Casas vita97
Jegyzetek103
Bibliogr?fia107

Elfogyott