Bartusz-Dobosi L?szl?: L?lekszakadtak. T?boly az irodalomban

2,250 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670308
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 130×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az alkot?i l?lek m?r-m?r extr?mit?sig fokozott ?rz?kenys?ge ?s a m?v?szi tehets?g sokszor kar?ltve j?rnak egym?ssal. S ?pp mert az ilyen emberek ?rz?kenyebbek az ?tlagn?l, a val?s?g bizonyos r?gi?iban is t?bbet ?s ?lesebben ?rz?kelnek. Olykor azon t?l is. E megtapasztalt lelki?llapotok szavakba ?nt?se gyakran kulcsot adhat a kez?nkbe olyan lelki tartom?nyok meg?rt?s?hez, amelyeket ez id?ig m?g nem volt k?pes felt?rk?pezni az emberi elme. Az ?r? form?t ad fant?ziak?peinek, ihletett ?l?z?lmainak?, extatikus k?pzelg?seinek, vagy ?ppen neurotikus f?lelmeinek. T?rgyias?tja betegs?g?t vagy az abb?l fakad? l?tom?sait, s ez?ltal m?sok sz?m?ra is hozz?f?rhet?v? teszi. Az alkot?s maga is egyfajta ter?pia, amellyel a tehets?ges ember ak?r nagyban megk?nny?theti betegs?g?nek lefoly?s?t. A vers?r?s ? de ?ltal?ban az ?r?s ? pszichikus ?rtelemben olyan transzform?ci?s folyamat, amelyben a saj?t ?n, a saj?t identit?s egyre ink?bb k?z?ss?gi form?t ?lt, ?ltal?nos emberi probl?m?v? v?lik, s ezzel a kivet?t?ssel az alkot? l?nyeg?ben feloldja a szem?lyis?g?ben rejl? k?l?n?ll?s?g?nak fenyeget? r?mk?p?t. Elh?r?t, kibont, s?t kiterjeszt. Jelen essz?k?tet azt pr?b?lja bemutatni, hogy esetleges irodalmi ?rintetts?g?k eset?n a hiteless?g szempontj?b?l melyik le?rt elme?llapot, milyen m?rt?kig megb?zhat?, s ezek melyik m?ben vagy ?ppen szerz? lelk?ben vannak jelen. Ezeknek az ?szrev?teleknek a figyelembev?tel?vel igyekszik csoportos?tani a vizsg?lt szerz?ket ?s alkot?saikat, hogy ?gy pr?b?lja kisz?rni azokat a hiteles m?veket, amelyeknek nem a szenz?ci?hajh?sz?s vagy ?ppen a h?tborzongat?s a c?lja, hanem az elmebetegs?g val?s?gos probl?m?ira val? r?mutat?s.

Elfogyott