Bebesi Gy?rgy (szerk.): A hossz? 19. sz?zad r?vid t?rt?nete

4,800 Ft

A k?tet a 2005-ben el?sz?r megjelent, egyetemi hallgat?k, ?retts?gire k?sz?l? k?z?piskol?sok, gyakorl? t?rt?nelemtan?rok ?s a sz?lesebb, t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? olvas?k?z?ns?g k?r?ben is nagy sikert aratott ?A hossz? 19. sz?zad r?vid t?rt?nete? c?m? kiadv?ny m?sodik, ?tdolgozott ?s b?v?tett kiad?sa. A k?tet szerkeszt?i ?s szerz?i g?rd?ja t?bbs?g?kben a P?csi Tudom?nyegyetem T?rt?nettudom?nyi Int?zete ?j-, illetve Modernkori T?rt?neti Tansz?k?nek oktat?ja, akik a t?rt?nettudom?ny elm?lt f?l ?vtized?nek ?jabb eredm?nyeit felhaszn?lva felfriss?tett?k, t?bb t?ma eset?ben kisebb vagy nagyobb m?rt?kben ?tdolgozt?k kor?bbi anyagaikat. A munka alapvet? szerkezeti fel?p?t?s?nek meg?rz?se mellett ? a kor nagy folyamatai, a kor vezet? hatalmainak t?rt?nete, Eur?pa r?gi?i ? ?j t?m?k is beker?ltek a k?tetbe, hiszen a politikai gondolkod?s t?rt?nete a 19. sz?zadban, a kisebbs?gi k?rd?s K?z?p-Kelet-Eur?p?ban, vagy ?ppen a Benelux r?gi? t?rt?neti ?ttekint?se hi?nyzott a kor?bbi k?tetb?l. Az olvasm?nyos st?lusban meg?rt, haszonnal forgathat?, k?zik?nyvszer?en (is) haszn?lhat?, ig?nyes kivitelez?s? k?nyv k?z?piskol?soknak, f?iskolai ?s egyetemi hallgat?knak, gyakorl? pedag?gusoknak, valamint a t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? sz?lesebb olvas?k?z?ns?gnek is b?tran aj?nlhat?.

Elfogyott