Bencze B?la, dr. (szerk.): B?rt?n?gyi lexikon

4,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5339 89 9

M?ret: 165×235 mm
Terjedelem: 272 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt
Illusztr?ci?:250 sz?nes ?s arch?v fot?
Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………
A b?rt?n t?bb ezer ?ves int?zm?ny, m?r a legr?gebbi ?rott eml?kek is tan?skodnak alkalmaz?s?r?l, mint a b?ncselekm?nyek b?ntet?s-v?grehajt?si eszk?z?r?l. Az elm?lt ?vsz?zadok sor?n ? k?l?n?sen a b?ntet?sek 18. sz?zadhoz k?thet? humaniz?l?d?sa ut?n ? a szabads?gveszt?s-b?ntet?s v?grehajt?s?val kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok hatalmass? duzzadtak, s kialakult a b?rt?n?gy mint tudom?ny, illetve ? nem mell?kesen ? a b?ntet?s-v?grehajt?si szakma.
Jelen k?tet?nk t?bb mint 1300 sz?cikkben ?s 250 sz?nes ?s arch?v k?ppel illusztr?lva tesz k?s?rletet a b?ntet?s-v?grehajt?s legfontosabb fogalmainak, eszk?zeinek, int?zm?nyeinek, s nem utols?sorban t?bb ?vsz?zados ? hazai ?s egyetemes ? fejl?d?s?nek ?sszegz?s?re, megjelen?tve a b?rt?n?gyh?z kapcsol?d? t?rsadalomtudom?nyok sz?les spektrum?t.
A k?tet sz?mos b?rt?n?gyi szakember ?s reformer ?letrajz?nak, a b?ntet?s-v?grehajt?s ?korba is visszany?l? eszk?zeinek ?s jogint?zm?nyeinek tudom?nyos, m?gis olvasm?nyos st?lusban t?rt?n? feldolgoz?sa mellett nagy hangs?lyt helyez a hazai b?ntet?s-v?grehajt?si int?zetek ?s az el?t?ltek munk?ltat?s?t biztos?t? gazdas?gi t?rsas?gok bemutat?s?ra is, azzal a nem titkolt sz?nd?kkal, hogy a b?rt?n?k ?term?szetes? z?rt vil?g?t nyitott?, a t?rsadalom min?l sz?lesebb r?tegei sz?m?ra ?tl?that?v? tegye.

Készleten