Bene Kriszti?n: A Nagy K?roly hadoszt?ly

3,200 Ft

A magyar ?s az egyetemes hadt?rt?net?r?s egyar?nt kiemelt figyelmet szentel a
m?sodik vil?gh?bor? esem?nyeinek, ugyanakkor vannak olyan ?sszecsap?sok ?s alakulatok,
amelyeket a t?bbin?l is nagyobb ?rdekl?d?s ?vez. Egy?rtelm?en az ut?bbiak k?z? tartoznak a
Waffen-SS k?tel?k?ben l?trehozott hadoszt?lyok, amelyek sok szempontb?l k?l?nlegesnek
sz?m?tottak a h?bor? sor?n. Akadnak olyanok, amelyek t?rt?net?t m?r sz?mos alkalommal
meg?rt?k, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek k?l?nb?z? okokb?l kifoly?lag szinte
teljesen ismeretlenek maradtak a szakmai ?s a nagyk?z?ns?g sz?m?ra is.
Jelen k?tetben Bene Kriszti?n arra tesz k?s?rletet, hogy kor?bban megv?dett doktori
?rtekez?s?re alapozva ? amely k?nyv form?j?ban Franciaorsz?gban is megjelent ? bemutassa
a francia ?nk?ntesekb?l ?ll? Nagy K?roly SS-hadoszt?ly l?trehoz?s?hoz vezet? utat, a n?met
fegyveres er?k k?tel?k?ben l?trej?tt k?l?nb?z? francia alakulatokat, a franci?k toborz?s?t az
egys?gbe, az alakulat sz?let?s?t ?s kik?pz?s?t, majd pedig bevet?s?t 1944-45 folyam?n a
keleti hadsz?nt?ren.

A szerz? a hadoszt?ly t?l?l?inek t?rt?net?vel sem marad ad?sa az olvas?knak,
k?zreadja a katon?k b?r?s?g el?tti sz?monk?r?s?t, a b?rt?nb?ntet?seket, az indok?nai
h?bor?ban val? r?szv?telt, valamint a t?rsadalomba val? visszailleszked?s probl?m?it is.
A k?pekkel ?s t?rk?pekkel illusztr?lt k?tetet ?letrajzok, lev?lt?ri forr?sok, a bemutatott
alakulatok szervezeti fel?p?t?se ?s r?szletes irodalomjegyz?k eg?sz?ti ki, amely lehet?v? teszi
az olvas? sz?m?ra, hogy teljesk?r? k?pet alkothasson a francia-n?met t?rt?nelem eme kev?ss?
ismert fejezet?r?l.

Készleten