Bene Kriszti?n: Szabad Francia Er?k 1940-1943

3,950 Ft

A francia katonai egy?ttm?k?d?s a m?sodik vil?gh?bor?ban

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Megjelen?s: 2017
ISBN 9789634670070
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 470 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, f?les

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Bene Kriszti?n k?tet?nek c?lja kett?s: egyr?szr?l f?k?nt francia ?s n?met lev?lt?ri forr?sokra ?s a legfrissebb szakirodalomra alapozva igyekszik objekt?v ?s ?tfog? k?pet szolg?ltatni az 1940 ?s 1943 k?z?tt fenn?ll? Szabad Francia Er?k szervezet?nek l?trehoz?s?r?l, tev?kenys?g?r?l ?s annak jelent?s?g?r?l. Az Olvas? mindezt a m?sodik vil?gh?bor?s Franciaorsz?g t?rt?net?be ?gyazva ismerheti meg.
A szerz? kor?bban megkezdett kutat?sainak folytat?sak?nt veti ?ssze a sz?vets?gesekkel egy?ttm?k?d? francia fegyveres er?k m?k?d?s?t a n?met oldalon ?nk?ntes katonai szolg?latot v?llal?, ?igazi? francia kollabor?ns csoportok szerepv?llal?s?val. V?laszt keres tov?bb? arra a k?rd?sre is, hogy a k?t jelens?g milyen m?rt?kben mutat egym?ssal hasonl?s?gokat ?s elt?r?seket?
A folyamatok elemz?se sor?n a szerz? egyszerre k?pes ?j inform?ci?kkal szolg?lni a t?m?ban m?r j?ratos t?rt?n?szeknek, ugyanakkor tanuls?gos ?s ?rdekes olvasm?nyk?nt szolg?l a korszak ir?nt ?rdekl?d? ? nem felt?tlen?l szakmabeli ? olvas?k sz?m?ra is.
E kett?s c?lkit?z?st szolg?lja a k?nyv v?g?n tal?lhat? r?szletes bibliogr?fia, lev?lt?ri szemelv?ny- ?s ?letrajzgy?jtem?ny, valamint a gazdag k?panyag, amelyek egy?ttesen rem?lhet?leg mindenki sz?m?ra k?zelebb hozz?k ezeket az id?ben ?s t?rben l?tsz?lag t?voli esem?nyeket. A l?tsz?lagoss?g pedig az?rt is hangs?lyozand?, mivel a t?l?nk els? pillant?sra t?vol es? t?rt?n?seknek sz?mos magyar vonatkoz?sa is van, amelyek k?z?l n?h?nyat e k?tet is bemutat.

Készleten