B?res Judit: “Az?rt olvasok, hogy ?ljek”. Az olvas?sn?pszer?s?t?st?l az irodalomter?pi?ig

2,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5497 95 7
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 292 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az olvas?s egyike azon kreat?v tev?kenys?geknek, amelyek magasabban szervezett? teszik az emberi szem?lyis?get, vagyis egyszerre t?lt be lelki zavarokat megel?z?, eg?szs?gv?delmi ?s fejleszt? funkci?t. Olvasm?nyaink azzal ny?jthatnak seg?ts?get szellemi-lelki j?ll?t?nk megtal?l?s?hoz ?s v?delm?hez, hogy t?mpontokat adnak ?rz?seink azonos?t?s?hoz, a viselked?s?nkre val? r?l?t?shoz, ?nmagunk ?s a vil?g jobb megismer?s?hez ?s meg?rt?s?hez. Az e k?nyv fejezeteiben bemutatott projektek egy-egy lehets?ges, bev?lt megk?zel?t?st k?pviselnek az olvas?sn?pszer?s?t?s, olvas?sfejleszt?s ?s az irodalomter?pia rendk?v?l gazdag, v?ltozatos, folyamatosan alakul? ter?let?n. A k?nyv f?kusz?ban – mindegy, hogy a kisgyermek olvas?v? nevel?s?r?l, a kritikai gondolkod?sr?l, az ?l? k?nyvt?rr?l vagy irodalomter?pi?s csoportokr?l van-e sz? – v?gs? soron mindig az olvas?s kontextus?ban sz?let? ?nismereti ?s t?rsas ?lm?ny, illetve az ennek hat?s?ra l?trej?v? szem?lyis?gfejl?d?s ?s ?letmin?s?g-v?ltoz?s ?ll.
A k?nyv szerz?je a P?csi Tudom?nyegyetem Kult?ratudom?nyi, Pedag?gusk?pz? ?s Vid?kfejleszt?si Kar Kult?ra-, K?nyvt?r- ?s T?rsadalomtudom?nyi Int?zet?nek oktat?ja, a p?csi biblioter?pi?s k?pz?s alap?t? szakfelel?se, az Orsz?gos Sz?ch?nyi K?nyvt?r munkat?rsa.

Készleten