Boldizs?r Ildik?: Meseter?pia a gyakorlatban

3,890 Ft

Ritka ?s k?l?nleges esem?ny kiad?nk ?let?ben, hogy ?vek ?ta figyelemmel k?s?rhetj?k egy ter?pi?s m?dszer sz?let?s?t ?s egyre sz?lesebb k?r? elterjed?s?t. A h?t kiad?st meg?rt Meseter?pia c?m? k?nyv mutatta be el?sz?r a Boldizs?r Ildik? ?ltal kidolgozott meseter?pia elm?let?t ?s alkalmaz?si ter?leteit, s ehhez kapcsol?dtak azok a gy?jtem?nyek, amelyek szint?n a ter?pi?k sor?n haszn?lt mes?ket gy?jt?tt?k egybe. A Mes?k n?kr?l f?rfiaknak, Mes?k f?rfiakr?l n?knek, Mes?k any?kr?l, Mes?k ap?kr?l, Mes?k ?letr?l, hal?lr?l ?s ?jj?sz?let?sr?l, Mes?k testv?rekr?l testv?reknek, Mes?k boldog ?regekr?l azonk?v?l, hogy l?lekfriss?t? ?ssze?ll?t?sok, egyfajta seg?danyagnak is tekinthet?k a meseter?pia m?dszertan?hoz, mik?ppen a Mesekalauz c?m? nagysiker? k?tet is. A sort a most megjelen? Meseter?pia a gyakorlatban folytatja, amely minden k?ts?get kiz?r?an mutatja be, hov? fejl?d?tt a m?dszer n?gy ?v alatt. Boldizs?r Ildik? akkredit?lt k?pz?sek form?j?ban tan?tja a metamorphoses meseter?pi?t, s mintegy sz?z tan?tv?nya eseteib?l v?logatta a k?tet anyag?t, m?gpedig azzal a c?llal, hogy bemutassa, milyen sok ter?leten ?s hat?konys?ggal alkalmazz?k manaps?g m?dszer?t. Ha csup?n ?letkorok szerint tekintj?k ?t a k?l?nb?z? eseteket, tal?lunk k?z?tt?k kisbab?kkal, ?vod?sokkal, kis- ?s nagykamaszokkal, fiatal ?s ?rett feln?ttekkel, valamint id?sekkel kapcsolatos esettanulm?nyokat. A ter?pi?s helyzetek is ugyanilyen soksz?n?ek: p?ld?ul dadog? ?s szorong? ?vod?sok, vesztes?gek feldolgoz?s?ra szorul?, tanul?si neh?zs?gekkel k?zd? kisiskol?sok, halmozottan s?r?lt, fogyat?kkal ?l? gyerekek, hely?ket nem tal?l? kamaszok, pszichi?triai ?s kr?nikus betegek, alkoholist?k jelennek meg el?tt?nk sorra, ?lett?rt?net?kkel ?s a hozz? kapcsol?d? mes?kkel egy?tt. A harminch?rom esettanulm?ny meggy?z? bizony?t?ka annak, hogy a meseter?pia nemcsak megtal?lta a hely?t a ter?pi?s m?dszerek k?z?tt, hanem az ?let minden ter?let?n eredm?nyesen alkalmazhat?.

Készleten