Borgos Anna, Er?s Ferenc: M?rei ?let-m? – Tanulm?nyok – Tanulm?nyok

4,200 Ft

M?rei Ferenc a modern magyar pszichol?gia t?rt?net?nek egyik meghat?roz? alakja, egyszersmind a huszadik sz?zadi szellemi ?let egyik jelent?s szerepl?je volt. Emellett a huszadik sz?zad negyvenes ?veit?l kezdve fontos t?rsadalmi ?s politikai tev?kenys?get fejtett ki a magyar t?rt?nelem d?nt? fordulatainak id?szak?ban, ?gy 1945 ?s 1950 k?z?tt, majd 1956-ban ?s 1956 ut?n. Hatalmas ?letm?vet hagyott maga ut?n; egyr?szt k?nyvei, tanulm?nyai, cikkei, m?sr?szt szem?lyes jelenl?t?nek ?s tev?kenys?g?nek m?ig tart? hat?sa r?v?n. A k?tet tanulm?nyai – k?ziratok, szem?lyes ?s lev?lt?ri dokumentumok, interj?k felhaszn?l?s?val – sokoldal?an mutatj?k be M?rei ?let?t ?s m?v?t; szem?lyes sors?nak alakul?s?t ?pp?gy, mint a pszichol?gia ?s a pedag?gia k?l?nf?le ter?letein folytatott tev?kenys?g?t, valamint k?z?leti-politikai szerepv?llal?sait. A tanulm?nyokat n?h?ny eddig kiadatlan M?rei-?r?s ?s -lev?l, egy vele k?sz?lt r?di?besz?lget?s, tov?bb? m?veinek bibliogr?fi?ja k?veti.

Készleten