Brian Tracy Szab? P?ter: Hogyan vezetnek a legjobb vezet?k?

3,970 Ft

?let?nk egyik legnehezebb id?szak?t ?lj?k ?zleti ?s gazdas?gi tekintetben. Csak a legtalpraesettebbek k?pesek a t?l?l?sre. A verseny elkezd?d?tt, ?s ak?r szeretn?d, ak?r nem, te is a r?szese vagy, ?s ha nem teszel meg mindent a gy?zelem?rt a megv?ltozott k?r?lm?nyek ellen?re, el fognak s?p?rni ?s fel?l fognak kerekedni rajtad azok a v?llalatok ?s egyen?k, akik elk?telezettebbek a gy?zelem ir?nt, mit te. Egy v?llalat vagy ?zlet sikere vagy buk?sa els?sorban a vezet?sen m?lik. Ez a legfontosabb t?nyez?. Elengedhetetlen ?s n?lk?l?zhetetlen az a k?pess?g, hogy vezet?k?nt el?re tudj l?pni, ?s a ki?lezett verseny ellen?re sikerre tudd vinni a v?llalatodat. Ebben a k?nyvben sz?mtalan olyan bizony?tottan m?k?d? vezet?i eszk?zt, gondolkod?sm?dbeli ?s gyakorlati tan?csot tal?lsz, amelyet fels?vezet?k ?s c?gtulajdonosok kimagasl? eredm?nyess?ggel alkalmaznak a neh?z piaci k?r?lm?nyek ?s a ki?lezett verseny ellen?re.

Készleten