Bunijevac Helena,Busch K?roly: S?np?rok a k?z?s m?ltb?l

3,000 Ft

Megjelen?s:
2016.
K?t?sm?d:
ragasztott karton?lt
Oldalsz?m:
318
M?ret [mm]:
148 x 208 x 17
?Vas?tt?rt?neti ?r?sunkban olyan vas?tvonalakat mutatunk be, amelyek l?tes?t?se t?bb olyan nemzethez kapcsol?dik, amelyek a t?rt?nelem folyam?n hossza-r?videbb ideig egy?tt ?ltek, ?k?z?s a m?ltjuk?. ?r?sunkban ?ttekintj?k a t?rs?g t?rt?nelm?nek n?h?ny, a vasutak l?tes?t?se szempontj?b?l is fontos ?sszef?gg?s?t. A nemzetek elt?r? ?rdekeivel term?szetesen tal?lkozni fogunk.
A bemutatni tervezett vas?tvonalak ?s l?tes?tm?nyek a Habsburg Monarchia, majd Osztr?k-Magyar Monarchia d?li ter?letein ?p?ltek, melyek az ?p?t?s id?szak?ban a Magyar Kir?lys?g tagjak?nt, vagy nagyhatalmi d?nt?sek k?vetkezt?ben megsz?llt, majd bekebelezett ter?letk?nt a k?z?p-eur?pai ?llamalakulat r?sz?t k?pezt?k. Ebbe a kateg?ri?ba els?sorban a mai Horv?torsz?g ?s Bosznia-Hercegovina ter?let?n l?tes?lt vonalak tartoznak, de sz?lnunk kell – ha csak v?zlatosan is – a kapcsol?d? szlov?niai, vajdas?gi ?s d?l-magyarorsz?gi ter?leteken ?p?lt n?h?ny m?s vonalr?l is.?

Készleten