Csefk? Ferenc ? Horv?th Csaba: Rendszerv?lt? ?K-es m?ltunk

3,500 Ft

1987-1997… T?z ?v csup?n. Mit jelent ez az emberis?g ?s a magyars?g t?rt?net?ben? M?g tal?n ?let?nkben sem felt?tlen?l meghat?roz?. Nek?nk azonban az. Mert ez a kor az ?ri?si ?g?retek, s nagy csal?d?sok kora, akik benne ?l?nk, egy hihetetlen v?ltoz?snak voltunk vagy szemtan?i, vagy akt?v r?sztvev?i. Ez a k?nyv nek?nk sz?l ?s r?lunk sz?l. Egy?tt ?rtuk ?s most egy?tt tekint?nk t?kr?be ? f?lve persze att?l is, hogy sokszor torz k?pet mutat. A t?z ?v a demokr?cia ?letkor?nak is szimb?luma. Megannyi kisgyermekk?nt f?lig tudatlanul, naivan, sok-sok rem?nnyel v?gtunk bele ebbe az iskol?ba. S ott vagyunk, ahol vagyunk. Vajon m?r fels?bb oszt?lyba l?phet?nk? S hol vagyunk m?g a k?z?p- ?s fels?fokt?l? Megvan m?g az a nagy-nagy egyet?rt?s? ?sszefog?s, demokr?cia, igazs?goss?g, tolerancia. Egy?tt vallottuk annak idej?n… Ez a k?nyv nem sz?lethetett volna meg n?lk?l?nk. De kellett hozz? m?g sok m?s. Az a t?bb, mint sz?z egyetemi hallgat?, aki v?llalta a ? most m?r ? arch?v felv?telek le?r?s?t, az anyagok ?sszegy?jt?s?t. Kellett hozz? P?cs v?ros?nak ?sszefog?sa, s a k?l?nb?z? p?ly?zatok, alap?tv?nyok, szervezetek ?s mag?nszem?lyek anyagi er?forr?sa. S m?g n?h?ny ?k?z?letileg megsz?llott? szem?ly, aki ?gy gondolta, hogy alkottunk olyan ?rt?ket, amit nem szabad veszni hagyni, ?gy h?t hozz?fogott a meg?r?shoz. Term?szetesen el?re is eln?z?st k?r?nk azokt?l, akik a ?szakn?vsorb?l? kimaradtak. Persze ez nem pontosan igaz, mert a teljes ?n?vsort? a v?g?n k?zz? tett?k. ?m a t?bb, mint 300 f?rum le?r?sa enciklop?di?t ig?nyelne. A korl?toz?st egyr?szt a technikai felt?telek adotts?ga, vagy hi?nya jelentette, m?sr?szt a k?nyv terjedelme. V?g?l, de nem utols?sorban a ?mi?, teh?t az EK szubjekt?v ?rt?k?t?lete is. ?m, ha a t?k?r kiss? ?g?rb?re? sikeredne, nemcsak mi tehet?nk r?la. Ilyenek voltunk, ezeket mondtuk, ?g?rt?k. Sem nem tett?nk hozz?, sem nem hagytunk el l?nyeges gondolatokat. (A felv?telek visszan?zhet?k…) ?s most v?ltsunk rendszert, lapozzunk ?s figyelj?k magunkat.
?
Le?r?sISBN 963 03 4543 9
Kiad?: A P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Egyes?let megb?z?s?b?l a Prezident Bt.
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 480 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s
M?ret: 165×230 mm

Tartalom

 

El?sz?5
Rendszerv?lt?k (Csefk? Ferenc, Dr. Horv?th Csba)6
?K-F?rumok33
Habsburg Ott?34
Pozsgay Imre39
P?rtok bemutatkoz?s43
P?rtp?rbaj P?csi 1. sz. v?laszt?ker?let, 199051
P?rtp?rbaj 2. sz. v?laszt?ker?let, 199058
P?rtp?rbaj 3. sz. v?laszt?ker?let, 199070
A nemzeti m?di?r?l75
Baranyai polg?rmesterek80
P?cs v?ros vezet?i84
Dr. Andr?sfalvy Bertalan90
N?meth Mikl?s96
Petrasovits Anna ?s Nyitrai B?la103
Palot?s J?nos105
Csurka Istv?n107
Tam?s G?sp?r Mikl?s114
Ivan Aboimov ?s Jeszenszky G?za122
Kir?ly Zolt?n ?s nagy S?ndor126
Lengyel L?szl?134
Gomb?r Csba140
Fodor G?bor146
Kupa Mih?ly154
Konr?d Gy?rgy162
Ban? Andr?s168
Az 1944-es v?laszt?sok, 3. sz. v?laszt?k?rzet177
Az 1994-es v?laszt?sok, 1. sz. v?laszt?k?rzet181
Orsz?gygy?l?si k?pvisel?v?laszt?s ’94 2. fordul? el?tt190
Hankiss Elem?r208
P?csi ?nkorm?nyzati v?laszt?sok, 1994212
Sz?cs G?za224
Ad?f?rum – Pitti Zolt?n228
Bacs? P?ter231
Szab? Iv?n235
Pint?r S?ndor239
Az ellenz?ki sajt?r?l243
Kiss J?nos247
Torgy?n J?zsef250
M?diah?bor? X. fordul?255
K?rnyezetv?delem, Baja ferenc, Szili Katalin258
Lezs?k S?ndor262
?j nyugd?jt?rv?ny tervezet266
Gazdas?gpolitik?nk, Szabadi B?la269
Magyar B?lint272
Pet? Iv?n277
G. Nagyn? dr. Macz? ?gnes282
Keleti Gy?rgy287
Kuncze G?bor290
Dr. K?k?ny Mih?ly296
Kov?cs L?szl?300
Nem a NATO-ra307
K?pmell?kletek a f?rumokr?l312
Sajt?visszhang ?s ami az archiv?l?sb?l kimaradt329
T?z ?v – t?k?rben (Interj?k az ?K-r?l)391
A P?cs_baranyai ?rtemis?gi Klub rendezv?nyei 1987-t?l napjainking417
A H?Z, ahol m?k?d?nk – A Vasutas M?vel?d?si H?z449

Készleten