Cserkuti Andr?s: A kos?rlabda t?rt?nete. P?cs-Baranya 1930?1969

3,000 Ft

A k?nyv azzal a c?llal ?r?dott, hogy a kos?rlabda egyetemes t?rt?net?nek egy kicsi, de ann?l fontosabb szelet?t, Baranya kos?rlabdam?ltj?t t?rja fel. A szerz? nem tudom?nyos ig?nnyel, de m?gis tudom?nyos alaposs?ggal ?s r?szletess?ggel mutatja be a kos?rlabda P?cs-baranyai fejl?d?s?t a kezdetekt?l a 60-as ?vek v?g?ig. A kiadv?ny bevezet? r?sz?ben r?viden bemutatja a kos?rlabdasport egyetemes t?rt?net?t a kos?rlabda sz?let?s?t?l az els? szab?lyok kialak?t?s?n, a n?i kos?rlabda kezdetein ?t a sportt?g Eur?p?ba, majd Magyarorsz?gra ?rkez?s?ig, az els? hazai csapatok megalakul?s?t ?s az els? bajnoks?gok indul?s?t. A P?cs-baranyai sport?gt?rt?net elbesz?l?se mellett folyamatosan figyelemmel k?s?ri s reflekt?l a kos?rlabda nemzetk?zi fejl?d?s?re, fontosabb esem?nyeire is. A p?csi ?s a baranyai kos?rlabdasport t?rt?net?nek t?rgyal?sa a kronologikus rendet k?veti, s kit?r nemcsak a hivat?sos klubok fejl?d?s?re ?s eredm?nyeire, de ? mint gyakran azok el?zm?nyeire ? az iskolai tornaklubok megalakul?s?ra ?s m?k?d?s?re is. A k?tet p?ldamutat?an gazdag arch?v k?panyaga (kb. 550 ff. fot?) mellett a szerz? sz?mos eredeti ?js?gcikket, tud?s?t?st is be?p?tett a sz?vegbe, amelyek a fentiek ?s sz?mos eredeti dokumentum k?zl?se mellett a k?tet dokumentum?rt?k?t n?velik. A k?tet F?ggel?k?ben a szerz? (csapatl?tsz?mmal ?s az orsz?gos bajnoks?gban el?rt helyez?s?kkel egy?tt) k?zz?teszi t?bbek k?z?tt a p?csi f?rfi ?s n?i NB. I-es kos?rlabdacsapatok list?j?t 1946/47-t?l napjainkig, s terjedelmes f?nyk?panyag (fot?k, igazol?sok, jegyz?k?nyvek, csapattabl?k) k?zl?s?vel enged m?lyebb bepillant?st a kos?rlabda hazai fejl?d?s?nek ?s m?k?d?s?nek t?rt?net?be, a sport?g e n?h?ny ?vtized?t ?t?l?, rajong?k?nt, szurkol?k?nt figyelemmel k?s?r?, vagy csak a sport?g fejl?d?se ?s t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d? olvas?knak egyar?nt.

Le?r?s
ISBN: 978 963 08 0347 2
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 504 oldal
Illusztr?ci?k sz?ma: 550 ff
M?ret: 168×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

* * *

Tisztelettel k?sz?n?m minden kedves kos?rlabdasport-bar?tnak ? j?t?kosnak, edz?nek ?s csal?dtagoknak ?, hogy f?nyk?ppel, dokumentummal vagy b?rmi egy?b m?don seg?ts?gemre voltak az anyag ?sszegy?jt?s?ben. Az ?n?k seg?ts?ge n?lk?l szinte lehetetlen lett volna, hogy megismerjem ?s a kedves olvas? sz?m?ra ?ssze?ll?thassam Baranya kos?rlabda-t?rt?net?t. Ez?ton is szeretn?k eln?z?st k?rni az el?fordul? hib?k?rt, hi?nyoss?gok?rt ? els?sorban n?v hi?nya, helytelen n?vhaszn?lat stb. ?, melyek akaratom ellen?re, ismereteim hi?nyoss?gaib?l erednek. K?rem jelezz?k, hogy helyesb?thessem ezeket. Az anyag a Megyei K?nyvt?r, a Baranya Megyei Lev?lt?r, a Dun?nt?li Napl?, iskolai ?rtes?t?k, memo?rok ?s besz?lget?sek ?ssze?ll?t?s?b?l k?sz?lt. A d?tumok az esem?ny vagy a h?rad?s napj?t jel?lik. Rem?lem, olyan k?v?ncsis?ggal ?s ?h?tattal olvast?k, ahogy ?n hallgattam ?s ?ll?tottam ?ssze az elm?lt kor esem?nyeit.

Cserkuti Andr?s

Tartalom

El?sz? (Dr. P?va Zsolt P?cs polg?rmestere)
5
Bevezet?
7
A kos?rlabda egyetemes t?rt?nete
9
?gy kezdt?k a h?lgyek
10
A kos?rlabda Eur?p?ba ?rkez?se
10
A kos?rlabda meg?rkez?se haz?nkba
11
A p?csi ?s baranyai kos?rlabdasport kezdete
14
De hogyan is kezd?d?tt?
15
Az els? edz? megjelen?se
21
Az els? bajnoks?gok
25
A n?i kosarasok bemutatkoz?sa
31
[Az 1940-es ?vek]
41
[Az 1950-es ?vek]
124
[Az 1960-as ?vek]
236
P?csi csapatok az NB. I. oszt?lyban
358
F?ggel

Készleten