Csernok Attila: A kom?romi pontonh

3,200 Ft

“T?rt?nelemr?l, politik?r?i ?s az ?letemr?l akarok ?rni. …Benne ?ltem a t?rt?nelemben, ?s id?vel r?mtal?lt, majd megfert?z?tt a politika. Igyekeztem az eml?tett h?rom elemet harmonikus egys?gg? ?sszehozni, de nem ?ll?thatom, hogy ez siker?lt. Hol a t?rt?nelem, hol a politika, hol az ?letem uralja a mondanival?t. Ez nem is lehet m?sk?nt” – ?rja Csernok Attila, akinek neve ismer?sen csenghet az 1968-as ?j gazdas?gi mechanizmus id?szak?ra ?s a bankszakma m?ltj?ra eml?kez?k f?l?ben. A k?nyv a Csernok Attila sz?let?sekor megjeient, az 1929. szeptember 23-i lapokb?l vett szemelv?nyekkel indul, s egy magyar-n?met-szlov?k, tipikus monarchiabeli csal?d k?pe bontakozik ki lapjain. Maid a szerz? a t?rt?nelemmel val? tal?lkoz?s?t eleven?ti fel: f?k?nt Moh?cs, 1848, Trianon, a m?sodik vil?gh?bor?, 1956 ?s a K?d?r-korszak val?s?g?r?l ?s legend?ir?l alkotott v?lem?ny?t osztja meg az olvas?val, alapos elm?leti felk?sz?lts?ggel. A t?rt?nelem tud?ja ?s ?t?l?je kifosztva ker?lt vissza az “?j” haz?ba: egy deklassz?lt fiatalember a n?pi demokr?ci?ban. Az itthoni “kalandok” ut?n 1982-ben a Medicor kik?ld?ttjek?nt k?vetkezett 21 sikeres ?v Braz?li?ban, a karnev?l, a szamba ?s az ?tsz?r?s futball vil?gbajnok csapat haz?j?ban, ahol egy vegyesv?llalat igazgat?jak?nt dolgozott. ?zleti sikerekr?l ?s gondokr?l sz?mol be, ?lm?nyeir?l, tapasztalatair?l s egy Eur?pa-m?ret? orsz?g j?kedv?, befogad?, toler?ns n?p?r?l, sok mindenr?l, amiben m?ris jobbak, mint mi. Csernok Attila a rendszerv?lt?st Rio de Janeir?b?l k?vette figyelemmel. C?lja (s ez?rt sz?letett meg m?ve, ez?rt a magyar t?rt?nelem elemz?se ?s ?rt?kel?se): “meggy?gy?tani”, jobb min?s?g?v? tenni, “felemelni” Magyarorsz?got. P?rbesz?det kezdem?nyezni mindenkivel, aki erre hajland?. Nem k?nny? feladat, de nincs m?s ?t. Ha nem siker?l, nagyon rossz lesz ?lni ebben az orsz?gban.

ISBN 963064700X
Kiad?: szerz?i kiad?s
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 432 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten