Csernok Attila: A val?s?g erej?vel…

3,200 Ft

A k?tet els? r?sze a 2008-ban megjelent A kom?romi pontonh?d c?m? k?nyv visszhangj?r?l besz?l. Az ellenv?lem?nyekre, b?r?latokra, t?mad?sokra v?laszol. Legend?kat oszlat. A Trianonhoz kapott ?szrev?telekre v?laszolva ismerteti a Magyar Kir?lys?g n?pess?gi viszonyait. R?szletes f?ggel?k ?s k?t t?rk?pmell?klet mutatja be, hol helyezkedett el a magyars?g Nagy-Magyarorsz?g 71 v?rmegy?j?ben. R?szletesen ?rvelve vitatkozik a Horthy-rendszerre, m?sodik vil?gh?bor?s szerep?nkre ?s az els? zsid?t?rv?nyt?l, a numerus clausus-t?l Auschwitzig vezet? ?t egyes ?llom?saira az olvas?kt?l kapott ?rvekkel, v?lem?nyekkel, t?vhitekkel. Az ellenv?lem?nyekre adott v?laszaival r?vil?g?t az 1848-as ?s az 1956-os esem?nyek kev?sb? ismert oldalaira, ?sszef?gg?seire. R?szletes ?rvel?s szolg?lja K?d?r-korszak t?rgyilagos meg?t?l?s?t. A k?tet m?sodik r?sze a rendszerv?lt?ssal ?s az ut?na k?vetkez? k?t ?vtizeddel foglalkozik. ?Rosszkedv? szemelv?nyek?-et olvashatunk a ?kamik?ze-korm?ny?-r?l, az ??ngyilkosok koal?ci?j?r?l?, arr?l, ahogy diktat?rikus hajlam? ifjak elk?pzelt?k ?s ?m?velt?k? a demokr?ci?t. Sz? esik egy p?rtonk?v?li szocialist?r?l, a k?zt?rsas?gi eln?k megv?laszt?s?t k?s?r? furcsas?gokr?l, az ?sz?di besz?dr?l ?s egy igazi demokrata korm?ny?r?l. V?g?l arr?l a vesz?lyr?l ?s a sz?gyenr?l, amit napjaink Magyarorsz?g?n a n?ci eszm?k ujj??led?se jelent.

ISBN 9789630646724
Kiad?: szerz?i kiad?s
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 348 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

A kom?romi ponth?d c?m? sikeres k?nyv folytat?sa

Készleten