Csoknya M?ria-Poll?k Edit-Hoffmann Gyula: Fejl?d?sbiol?gia I.

3,800 Ft

M?sodik, jav?tott ?s b?v?tett kiad?s. Hogyan alakul ki annyi sejt?nk, hogy a benn?k l?v? ?r?k?t?anyag t?bb mint sz?zszor el?rne a Napig? Hogyan ?agyasodunk? ? T?nyleg vannak ?csupah?t? ?s ?csupahas? embri?k? Kin? ?jra a szalamandra l?ba? Vannak olyan sejtek, amelyek mindig elhalnak, pedig semmi nem romlik el benn?k? Mindezen k?rd?sekre megtal?lj?k a v?laszt k?tet?nkben, a Fejl?d?sbiol?gia I. c?m? k?nyvben. A fejl?d?sbiol?gia egyszerre tartozik a leg?jabb ?s a t?bb ?vezredes tudom?ny?gak k?z?. Gy?kerei, s?t szakkifejez?sei sokszor az ?korig visszavezethet?k, hiszen a tudom?nyok k?z?l a legt?bb aty?val f?mjelzett embriol?gia m?ltja is eddig k?vethet?. Modern arculat?nak kialak?t?sa a tizenkilencedik sz?zad v?g?n kezd?d?tt, s ennek az id?szaknak a k?s?rletei m?r tank?nyveink szerves r?sz?t alkotj?k. Az akkor ?vadonat?j? genetika m?vel?i m?g nem is ?lmodtak arr?l, hogy a tulajdons?gok kialakul?s?nak hogyanj?ra is f?ny der?lhet. A molekul?ris biol?gia csak a huszadik sz?zad ?tvenes ?veiben kezdte diadal?tj?t, a hetvenes ?vekre ?rt el oda, hogy a tulajdons?gok kialakul?s?nak mik?ntje homlokt?rbe ker?lt, ?s megsz?letett a k?zel kilencven ?ve megj?solt ?j tudom?ny?g, a FEJL?D?SBIOL?GIA. Az ??jsz?l?tt? hamar tov?bbfejl?d?tt, ?s t?bbet is tett, mint embri?kat tanulm?nyozott: visszaszerves?tette az evol?ci?t sok?ig elveszett testv?rei, az embriol?gia, a genetika, a molekul?ris biol?gia (anat?mia, paleontol?gia stb.) mell?, ?sszegy?rta a biol?gia ?gait. Beteljes?lt h?t a j?slat is, amelyet Roux az 1890-es ?vekben tett: elj?n az az id?, hogy mindent a biol?gi?ban a fejl?d?s szem?veg?n ?t n?z?nk, ?s mi sem term?szetesebb, mint hogy mindezt az evol?ci? f?ny?ben s?tk?rezve tessz?k.

megjelen?s: 2012
  • terjedelem: 295 oldal
  • K?t?s: pap?r / puha k?t?s
  • ISBN: 9786155181726

Készleten