Dallos N?ndorn?: A hossz?het?nyi malmok

1,000 Ft

Magyarorsz?g – a m?ltban – Eur?pa egyik ?l?skamr?ja, a malomipar klasszikus haz?ja volt. Ez az ipar?g el?sz?r itt ?rte el fejl?d?s?nek legmagasabb fok?t ?s fejletts?g?vel, berendez?seinek t?k?letess?g?vel az eg?sz vil?gnak mint?ul szolg?lt. ?r?som c?lja, hogy adatokat mutasson be az egykor jelent?s hossz?het?nyi malomipar t?rt?net?b?l, ?s a mai nemzed?k sz?m?ra elm?ly?tse a lakoss?g helyt?rt?neti ismereteit. ?rdemes volna n?h?ny m?g megmaradt – malom?p?letet fel?j?tani, eml?kt?bl?val megjel?lni, ezzel is el?seg?tend? a falusi turizmus tov?bbfejleszt?s?t. Lev?lt?ri-, egyh?zi anyak?nyvi kutat?saim, helyismeretem, valamint Bocz Gy?rgy ny. iskolaigazgat? ?s Varga Dezs? r?szletes ?r?sbeli feljegyz?se alapj?n igyekeztem ?sszegy?jteni azokat a fontos inform?ci?kat, dokumentumokat, amelyeket a helyi t?rt?net?r?s szempontj?b?l fontosnak tartottam.

Le?r?s

Hossz?het?nyi Honismereti F?zetek 4.

ISSN 1416-7638
Kiad?: Nemes J?nos ?MK, Hossz?het?ny
Megjelen?s: 2004
Nyelv: magyar
Terjedelem: 72 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

Aj?nl?s5
Bevezet?7
A malmokr?l ?ltal?ban9
Alapfogalmak13
Malmok Hossz?het?nyben25
Feljegyz?sek az egyes malmok t?rt?net?hez33
Malmaink alkonya57
Adatk?zl?s59
Mell?klet61
Irodalomjegyz?k71

Készleten