Daniel Kalder: A pokoli k?nyvt

3,999 Ft

Keservesen sz?rakoztat? utaz?s a huszadik sz?zad dikt?torirodalm?ba, melyb?l kider?l, hogy a k?nyvek n?ha ?rtani is tudnak az emberis?gnek.
A dikt?torok m?r a R?mai Birodalom idej?n is ?rogattak, a huszadik sz?zadban azonban soha nem l?tott mennyis?gben ?s p?ld?nysz?mban robbant ki bel?l?k az ?res sz??radat a (n?ha sz? szerint) rabul ejtett k?z?ns?gre. A m?faj tit?njai – t?bbek k?z?tt Hitler, Szt?lin, Mussolini, Homeini ?s Mao – elm?leti munk?kat, eszmei ki?ltv?nyokat, verseket, eml?kiratokat, s?t, esetenk?nt romantikus reg?nyeket ?rtak, megalkotva ezzel a dikt?torirodalom agyzsibbaszt? hagyom?ny?t.
Hogyan v?lt az irodalomtermel?s a rezsimek m?k?dtet?s?nek fontos r?sz?v?? Mit ?rulnak el ezen alkot?sok a dikt?torok lelkivil?g?r?l? ?s hogyan okozhat az ?r?s ?s az olvas?s maradand? k?rokat?
Ha van k?nyvt?r a pokolban, annak t?m?tt polcai az elm?lt ?vsz?zad legh?rhedtebb alakjainak m?veit?l roskadoznak. A szerz?k t?bb milli? ember hal?l?t okozt?k szavaikkal, saj?t gondolataik fontoss?g?ba vetett hit?k m?gsem ingott meg egy pillanatra sem. Tal?n nem csoda, hogy – mint azt Kalder bemutatja – t?bb dikt?tor is ?r?k?nt kezdte p?lyafut?s?t.
?
K?nyv adatok
C?m:?A pokoli k?nyvt?r
Szerz?:?Daniel Kalder
Kiad?:?Athenaeum Kiad?
Oldalsz?m:?464 oldal
Megjelen?s:?2018. augusztus 29.
K?t?s:?Kem?nyt?bl?s
ISBN:?9789632932590
M?ret:?125 mm x 28 mm x 200 mm

Készleten