David Buckingham: M?diaoktat?s – Kommunik?ci? ?s m?dia 1.

3,200 Ft

A k?tet c?lja az, hogy tov?bbi ?rveket fogalmazzon meg a m?diaoktat?s sz?ks?gess?ge mellett de olyanokat, amelyek figyelembe veszik az id?k?zben v?gbement v?ltoz?sokat is. Olyan m?don pr?b?lja v?giggondolni a m?diaoktat?s c?lkit?z?seit, hogy abban t?kr?z?djenek korunk kultur?lis v?ltoz?sai ?s a mai fiatalok tapasztalatai. Felv?zol egy fogalmi keretrendszert, egy sor pedag?giai alapelvet ?s azt, hogyan illeszthet? be a m?diaoktat?s a k?l?nf?le tant?rgyak kontextus?ba. Noha elismeri a m?diaoktat?s bizonyos neh?zs?geit ?s ellentmond?sait, a “m?diapedag?gia” olyan modellj?t k?v?nja felmutatni, amely egyszerre elm?letileg koherens ?s gyakorlatilag kivitelezhet?. Igyekszik ezenk?v?l adekv?t m?don reag?lni azokra az ?jabb fejlem?nyekre ?s kih?v?sokra, amelyekkel ma a m?diatan?rok szembes?lnek. Els?sorban az iskolai keretek k?z?tt zajl? m?diaoktat?sra koncentr?l, k?l?n?s tekintettel a k?z?piskol?kra. A j? tan?t?shoz az is kell, hogy a tan?rok figyelembe vegy?k di?kjaik saj?t kultur?lis h?tter?t ?s n?z?pontj?t, hogy tiszt?ban legyenek vele, hogyan tanulnak. Mindehhez az kell, hogy rendelkez?sre ?lljon egy sor krist?lytiszta elvi c?lkit?z?s, egy koherens fogalmi keretrendszer ?s a tan?t?s ?s tanul?s ?sszetett dinamik?j?nak meg?rt?se. A k?nyv ebben k?v?n seg?ts?get ny?jtani.

Kiad?: ?J MAND?TUM K?NYVKIAD?
Oldalak sz?ma: 206
Bor?t?: PUHAT?BL?S, RAGASZT?K?T?TT
S?ly: 300 gr
ISBN: 9799639494748
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2005
Sorozat: KOMMUNIK?CI? ?S M?DIA
Form?tum: B 5 250 X 175
Ford?t?: K?rolyi J?lia

Készleten