Demeter G?bor: A Balk?n ?s az Oszm?n Birodalom I. ? T?rsadalmi ?s gazdas?gi ?talakul?sok a 18. sz?zad v?g?t?l a 20. sz?zad k?zep?ig

4,000 Ft

Jelen k?tet egy olyan, k?t k?tetre tervezett munka els? r?sze, amely a Balk?n-f?lsziget t?rsadalmainak t?rt?net?t az eur?pai ?s helyi gazdas?gi folyamatok ?sszef?gg?seibe ?gyazva, t?rben ?s id?ben egyar?nt komparat?v m?don, a nyugati ?s balk?ni szakirodalom ?tk?ztet?s?vel, ?tfog? fejl?d?si ?vet kirajzolva, egys?ges szempontok szerint vizsg?lja. A polemikus jelleg? munka l?nyeg?ben a 19. sz?zadi t?rsadalmi-gazdas?gi strukt?r?k ?talakul?s?nak szeml?letm?dj?ban revizionista, m?dszereit tekintve innovat?v megk?zel?t?s?t, valamint a kor?bbi gazdas?g- ?s t?rsadalomt?rt?neti munk?k kritik?j?t tartalmazza, amely sz?mos elemb?l tev?dik ?ssze.

Kiad?: MTA B?lcs?szettudom?nyi Kutat?k?zpont
Oldalak sz?ma:?768
Bor?t?:?C?RNAF?Z?TT, KEM?NYT?BL?S
ISBN:?9789639627727
Kiad?s ?ve:?2014

Készleten